Startzondag 2019 een groot succes!

Een goed verhaal….

Een boeiende eredienst, discussies en presentaties van gemeenteleden en niet te vergeten een uitstekend lopend buffet kenmerkte de startzondag van 8 september 2019 in de Bergsingelkerk.

De eredienst werd geleid door Aad van Endhoven, bijgestaan door jongeren die een gedeelte van de liturgie voor hun rekening namen. Samen vertelden zij ‘het goede verhaal’.

Het verhaal ging over op weg gaan, op weg naar een betere toekomst. Het verhaal over God en mensen.

Het thema was het verhaal van Abraham uit Genesis 12. De HEER zei tegen Abraham: “Trek weg uit je land en ga naar het land  dat Ik je zal wijzen. Ik zal je zegenen, Ik zal je aanzien geven, een bron van zegen zal je zijn”.

Het goede verhaal is niet af.
Het goede verhaal gaat door.
Het goede verhaal moet steeds weer gelezen worden.
Het goede verhaal moet steeds weer voorgedaan worden.
Het goede verhaal gebeurt dan opeens weer opnieuw.
Het goede verhaal mag niet stoppen.
Het goede verhaal begint tussen ons in met een stem die roept:

Adam, Eva, Sara, Iwan, Rosita, Ahmed, Maaike, Sharida, Peter….Of hoe we ook mogen heten…. Hoor… Waar zijn jullie? Ga op weg, sta op … ga weg uit alles wat niet goed is.
Keer je rug toe naar alles wat jullie echte vrijheid in de weg staat en kies voor het land dat Ik je geven zal.
De tijd er heen zal heten: “niet altijd gemakkelijk” en de weg er naartoe: “een spoor van geven en nemen”.

Het informele gedeelte van de bijeenkomst liep uit tot drie uur in de middag. Een arts, een zeekapitein, een activiteiten begeleidster uit een zorgcentrum en een kerklid van BMVier vertelden over hun beroep, hun vrijwilligerswerk, hun leven en hun motivatie. De middag eindigde in een voortreffelijke lunch en een drankje. Hieronder nog enkele beelden van  het gebeuren.