SamenMeer – Een nieuwe vorm van kerk-zijn!

De ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst tussen de Stichting Wijkpastoraat Rotterdam-West en onze Kerk op 6 juni j.l. was meer dan alleen maar een feestelijke bijeenkomst inclusief het aansnijden van een fraaie taart! Het betekende een nieuw begin, een nieuwe benadering van het kerk-zijn het verder openzetten van de deuren naar de stedelijke samenleving.

BMVier (onze kerk in Rotterdam-West) en het Wijkpastoraat zijn de afgelopen jaar steeds dichter aan elkaar gegroeid. Dat is niet in het minst te danken aan ds Katinka Broos, die zowel predikant is van BMVier als pastor is bij het Wijkpastoraat. Het feit dat beide instellingen in één gebouw huizen, helpt natuurlijk ook mee.

De reden voor deze samenwerking is dat zowel onze Kerk als het Wijkpastoraat functioneren vanuit een Protestants-Christelijke levensopvatting en van mening zijn dat een gestructureerde samenwerking een win-win situatie creëert.

Het Wijkpastoraat helpt de wijkbewoners hun leven in eigen hand te houden. Het gelooft niet in een maakbare samenleving waar ieder altijd zichzelf kan onderhouden en een goed leven heeft als hij of zij maar zijn best doet. De ervaring leert dat er altijd mensen zijn die extra aandacht en ondersteuning nodig hebben en het Wijkpastoraat wil juist aan deze mensen een stem geven.

BMVier als onderdeel van de Gereformeerde Kerk (PKN), is een geloofsgemeenschap die midden in de wijk staat en een bindende rol wil vervullen voor alle groepen en gezindten in de wijk. Dit alles niet vanuit een exclusieve visie op het christendom, maar vanuit respect voor diversiteit van achtergronden en opvattingen, ook in geloofszaken.

De overeenkomst gaat uit van activiteiten die gezamenlijk zullen worden ontwikkeld, zoals gezamenlijke vieringen, activiteiten en evenementen; praktische hulp aan buurtbewoners die in geestelijke of lichamelijke nood verkeren, en lezingen over levensvragen en andere onderwerpen die belangrijk zijn voor buurtbewoners.

Er is een gezamenlijke stuurgroep opgericht die leiding zal geven aan het samenwerkingsverband onder de naam SamenMeer. Onze predikant ds Katinka Broos zal optreden als coördinator van de gezamenlijke activiteiten.

De samenwerking kan ook worden beschouwd als een experiment gericht op een nieuw soort kerk-zijn die nauw aansluit bij de maatschappelijke ontwikkelingen in stad en buurt. Niet doctrinair, open en met begrip voor alle religieuze opvattingen in onze samenleving.

(Op de foto: Henk Haring en Aat de Groot van het Wijkpastoraat samen met Chris van Krimpen en Jan Steven Nottelman van de Gereformeerde Kerk).