Bergsingel Sociëteit

Eén van de plannen met betrekking tot een bredere functie van de Bergsingelkerk in buurt en stad is de voorgestelde oprichting van wat wordt genoemd ‘de Bergsingel Sociëteit’. De functie van de Bergsingel Sociëteit is het betrekken van stad- en buurtgenoten bij de maatschappelijk en culturele activiteiten van de kerk door het bieden van een gevarieerd activiteiten programma en de daarvoor noodzakelijk faciliteiten. Daarvoor zou o.m. de nog te renoveren achterzaal kunnen worden gebruikt.

Wat eens de Consistoriekamer was…

Deze zaal heeft op dit moment een gedateerd karakter na een weinig geslaagde verbouwing in de jaren tachtig van de vorige eeuw.. Het is de oude consistoriekamer waar ooit de kerkenraad vergaderde en catechisatie werd gegeven (zie foto hieronder).

Consistoriekamer anno 1950: zetel van de Kerkenraad

Een voorbeeld van een dergelijke opzet is Arminius dat in Rotterdam grote bekendheid heeft gekregen door het (seculiere) gevarieerde politiek /maatschappelijke programma dat men biedt. De Bergsingel Sociëteit heeft plannen een soortgelijk programma aan te bieden maar dan wat meer gericht op evenementen met een religieus/maatschappelijke achtergrond. Uiteindelijk heeft de kerk een missie te vervullen. Het is één van de middelen die beschikbaar zijn om de belangstelling voor de activiteiten van de kerk te stimuleren.

De Bergsingel Sociëteit zal ook een gezelligheidsfunctie krijgen. Het moet leuk zijn daar binnen te lopen, eenvoudigweg om mensen te ontmoeten ook als er geen specifieke activiteit plaatsvindt. Om een aardig TV programma te zien, om een informeel een voetbalwedstrijd te volgen, een gesprek te voeren, en een glaasje wijn te drinken. Daarom is het van belang dat er ook zoiets als een lidmaatschap van de sociëteit wordt gecreëerd.

Het is bovendien van belang dat de faciliteiten voor de eigen kerkelijke activiteiten worden verbeterd. De ruimte moet ook geschikt zijn voor het houden van (kerkenraads)vergaderingen, gespreks- en taakgroepen en catechisatie.

De achterzaal zal een soort huiskamerachtig karakter  krijgen, met gemakkelijke fauteuils, tafels, aangepaste verlichting, TV , beamer,internet en moderne communicatie middelen. Er is inmiddels een aanzienlijke subsidie ontvangen waarmee de kosten voor een gedeelte kunnen worden gedekt.

Sfeerbeeld van Sociëteitsruimte

Participatie van buurt en stad is van groot belang om dit project te doen slagen. De kerkenraad heeft inmiddels besloten een team van twee experts aan te wijzen die een onderzoek zullen doen naar de participatie-bereidheid van de wijkbewoners. Dit onderzoek zal binnen enkele weken worden afgerond.