Bergsingel Sociëteit

Het kerkgebouw aan de Bergsingel vervult een centrale rol in Rotterdam Noord. Het wordt al gebruikt voor veel andere activiteiten dan uitsluitend de eredienst op zondag.

Eén van de plannen met betrekking tot een bredere functie van de Bergsingelkerk in buurt en stad is de voorgestelde oprichting van wat wordt genoemd ‘de Bergsingel Sociëteit’. De functie van de Bergsingel Sociëteit is het aanbieden van een aantrekkelijke locatie waar stad- en buurtgenoten elkaar kunnen ontmoeten. Het gaat dus om zingeving en ontmoeting. Daarvoor zou o.m. de nog te renoveren achterzaal kunnen worden gebruikt.

Wat eens de Consistoriekamer was…

Deze zaal heeft op dit moment een gedateerd karakter na een weinig geslaagde verbouwing in de jaren tachtig van de vorige eeuw. Het is de oude consistoriekamer waar ooit de kerkenraad vergaderde en catechisatie werd gegeven (zie foto hieronder).

Consistoriekamer anno 1950: zetel van de Kerkenraad

De Bergsingel Sociëteit heeft de bedoeling een programma aan te bieden dat is gericht op zingeving en religie. Uiteindelijk heeft de kerk een missie te vervullen. Het is één van de middelen die beschikbaar zijn om de belangstelling voor de activiteiten van de kerk te stimuleren.

De Bergsingel Sociëteit zal ook een gezelligheidsfunctie krijgen. Het moet leuk zijn daar binnen te lopen, eenvoudigweg om mensen te ontmoeten ook als er geen specifieke activiteit plaatsvindt. Om een aardig TV programma te zien, om een voetbalwedstrijd te volgen, een gesprek te voeren en een glaasje wijn te drinken. Daarom is het van belang dat er een vorm van lidmaatschap wordt gecreëerd.

Het is bovendien van belang dat de faciliteiten voor de eigen kerkelijke activiteiten worden verbeterd. De ruimte moet ook geschikt zijn voor het houden van (kerkenraads)vergaderingen, gespreks- en taakgroepen en catechisatie.

Het plan is dat de achterzaal een huiskamerachtig karakter zal krijgen, met gemakkelijke fauteuils, tafels, aangepaste verlichting, TV, beamer, internet en moderne communicatie middelen. Er is inmiddels een aanzienlijke subsidie ontvangen waarmee de kosten voor een gedeelte kunnen worden gedekt.

Sfeerbeeld van Sociëteitsruimte

Participatie van buurt en stad is van groot belang om dit project te doen slagen. De kerkenraad heeft inmiddels besloten een team van twee vertegenwoordigers aan te wijzen (Herman IJzerman en Chris van Krimpen) dat een onderzoek zal doen naar de participatie-bereidheid van de wijkbewoners. Dit onderzoek is inmiddels gestart met een aantal huiskamer bijeenkomsten en zal binnen enkele maanden zijn afgerond.