Activiteiten

Wij zijn verbonden met stad en wijk. In onze stad Rotterdam gebeurt van alles. Wij maken deel uit van dat gebeuren. Zingeving, cultuur, eten, muziek, discussie en gewone gezelligheid, het is allemaal te vinden in onze kerk. Kijk in onze kalender voor alle activiteiten of lees hier meer over ‘Samen aan tafel’.

Elke zaterdagmiddag is de Bergsingelkerk tussen 15:00 uur en 17:00 open voor bezoekers.

Elke zaterdagmiddag is de Bergsingelkerk tussen 15:00 uur en 17:00 open voor bezoekers.

De oecumenische leerkring is een gesprekskring met deelnemers uit de breedte van de kerken. Hij wordt geleid door dr. Tjaard Barnard (remonstrants) en ds Katinka Broos (PKN). Er zijn mensen die al jaren meedoen en tegelijkertijd schuiven er ook elk jaar nieuwe mensen aan. Dit seizoen bespreken we de inhoud van het christelijke geloof aan de hand van een boekje van Toon Tellegen ‘God onder de mensen’. De ogenschijnlijk luchtige verhalen van de hand van Tellegen bieden vaak veel stof tot overdenken en overpeinzing.

Aanmelden: administratie@remonstrantenrotterdam.nl.
Contactpersoon: Tjaard Barnard barnard@remonstrantenrotterdam.nl

Elke zaterdagmiddag is de Bergsingelkerk tussen 15:00 uur en 17:00 open voor bezoekers.

Op woensdagavond 15 februari gaan we weer samen aan tafel. U hoeft niet te koken, wij doen dat voor u!

In de prachtige, beeldbepalende kerk aan de Bergsingel, luiden we niet alleen op zondag de klok, maar vieren en
voelen we het leven van alledag. En eten hoort daar bij. We organiseren de maaltijd voor buurtbewoners en leden van de Bergsingelkerk.

We koken een vegetarische maaltijd én een maaltijd met vlees. We schenken wijn. We steken kaarsjes aan.

Genoeg overtuigd? Laat ons alleen nog even weten of u komt.
Opgeven door te bellen naar: 06-50469156. Aanmelden kan tot en met zaterdag 11 februari.

De maaltijd duurt van 18:00 uur tot 19:15 uur. Mee-eten is gratis. We vragen aan het einde om een vrijwillige bijdrage die voor u past.