Stad & Wijk

Toekomst Kerken in Rotterdam onder de loep

Krantenbericht 18 november 2018

Wat moet Rotterdam met zijn 200 kerken? Welke zijn nog vol en welke kunnen worden gesloopt? Dat wordt nu bekeken.

Al jaren gaat het zo: vele kerkgemeenschappen zien met lede ogen dat de bankjes zondag aan zondag leger worden, totdat de spaarzaam overgebleven gelovigen de vaste lasten en het onderhoud van hun onderkomen niet meer kunnen ophoesten.
Er wordt dan hap-snap bekeken wat er met het gebedshuis moet gebeuren…. “Elke kerk leidt weer afzonderlijk tot discussie”, weet Frank Strolenberg, programma manager Toekomst Religieus Erfgoed  bij de Rijksdienst Cultureel Erfgoed. “Helaas is soms ruzie het gevolg”. De kerkeigenaren hebben plannen, het stadhuis voelt zich overvallen en de gelovigen vinden het moeilijk”.

Hoeveel kerken in Rotterdam zullen overblijven, durft Strolenberg niet te voorspellen. Het aantal katholieken holt achteruit, maar het is een vooroordeel dat alle kerkgemeenschappen het zwaar hebben. “Zeker die met een migratieachtergrond doen het goed. Het is niet alleen maar ellende”

Behalve de levensvatbaarheid van de kerkgemeente wordt ook de cultuurhistorische en architectonische waarde van het gebouw en het interieur meegewogen vertelt Alwin Kaashoek . Hij voert in Rotterdam gesprekken met de kerkeigenaren. Wat hem opvalt is het grote aantal Rotterdamse godshuizen na de  Wederopbouw. “Dat komt niet alleen door het bombardement, maar ook door de vele uitbreidingen van het stad”.  

Brief B&W Rotterdam

Brief B&W inzake kerkgebouwen

 

Kerkenvisies, hoe realistisch is dat nou?

De Silas groep  publiceerde een onderzoek van Jeroen Krijnen over de Kerkenvisies die op dit moment door de overheid worden ontwikkeld. Zijn verslag vindt u hieronder.

Samenvatting onderzoek Kerkenvisie door SILAS Groep