Samen dromen!

Kerstmorgen 2019 in de Bergsingelkerk. Het wordt weer een bijzondere dienst.

We zijn al een poosje gewend dat bij bijzondere diensten de kinderen een belangrijke plaats innemen. Zo ook op kerstmorgen. Zij zijn letterlijk ook de voorgangers in de dienst.

Het thema is: “Samen dromen….

Voor de dienst zingen we al vast twee kerstliederen. De cantorij doet natuurlijk ook mee. En onze eigen organist Edwin Vooijs is op kerstmorgen ook van de partij.

Weet u welkom!!! Aanvang van de dienst 10/00 uur.