Rotterdamse Roze Adventsviering 2022

Op zondagmiddag 11 december is de Rotterdamse Roze Adventsviering in de Bergsingelkerk. Net als in de kerststal mag iedereen langskomen om de geboorte van Jezus te vieren. Inloop vanaf 13:30 uur. De viering begint om 14:00 uur. De voorganger is Katinka Broos. Voor en na de viering is er ruimte om elkaar te ontmoeten.

Misschien ben je heel gelovig, niet-gelovig of noem je jezelf andersgelovig. Hoe je God ook ervaart, dat maakt niet uit. We kijken midden in de Adventstijd verwachtingsvol uit naar het licht van Kerst. Dit eeuwenoude verhaal inspireert mensen om hoop te houden en om een lichtje te zijn voor elkaar.

Ons licht schijnt in het bijzonder op lhbtqia+ers en mensen die zich met hen verbonden voelen. Want we hebben elkaar nodig en verworven rechten moeten verdedigd blijven worden. We denken tijdens deze viering ook aan mensen die moeten vluchten omdat ze niet mogen houden van wie ze willen, of omdat ze niet mogen zijn wie ze écht zijn. Ook voor hen steken we de regenboog-kaarsen aan.

Tijdens de viering
De cantorij van de Bergsingelkerk zingt mee en er is piano en orgelmuziek. Bij binnenkomst ontvang je een programma (liturgie). Daarin staat wanneer de cantorij zingt en wanneer jij mee mag zingen. Maar je mag natuurlijk ook meeluisteren. We delen ook brood & wijn. Zo maken we met elkaar zichtbaar dat wie deelt met de ander, zichzelf en de ander rijker maakt. Tijdens de dienst is er ook ruimte voor het opschrijven van een voorbede, het vragen van een zegen of het aansteken van een kaarsje. Voel je vrij om mee te doen!

Collecte
We collecteren tijdens deze viering voor LGBT Asylum Support.

Deze viering is een samenwerking van de Bergsingelkerk en de Rotterdamse Roze Vieringen. Je kan de flyers voor deze viering tegengekomen zijn in onder andere LantarenVenster, Cinerama, KINO, Ferry, COC Rotterdam. Of via je studentenvereniging of kerk.