Palestina Israël zondag

De landelijke Protestantse Kerk heeft 1 oktober in het teken gesteld van Israël. Wij hebben deze zondag omgedoopt in een Palestina – Israël zondag. We staan deze zondag stil bij het thema: vrede door contact. Na de kerkdienst in de Bergsingelkerk is er een gesprek over het leven in Palestina en Israël. Van harte welkom!

 

Ontstaan van de Israëlzondag
De Protestantse Kerk noemt de eerste zondag van oktober al sinds 1949 Israël zondag. Net na de Tweede Wereldoorlog en de vestiging van de staat Israël. Er zijn drie motieven voor zo’n aparte markering in het kerkelijk jaar. Gestalte geven aan de liefde voor het volk Israël, bezinning op de relatie van de Kerk met Israël, gebed voor het volk Israël. In dienen, leren en vieren zoekt de Kerk de relatie met het Joodse volk. Eerst stelde de hervormde synode voor om de Israëlzondag te laten vallen op de zondag vóór de Grote Verzoendag, maar vanaf 1950 is er een vaste zondag in het jaar: de eerste zondag in oktober. Omdat in die periode de grote feesten in het jodendom vallen:  Nieuwjaarsdag, Grote Verzoendag, Loofhutten. In 1984 wordt van gereformeerde zijde officieel de Israëlzondag ingesteld.

Vragen over Israëlzondag
Vanaf het begin zijn er ook vragen. Komen we Israël niet elke zondag tegen in de liturgie: in het zingen van de Psalmen en de schriftlezingen en bovenal het besef dat zowel joden als christenen hun eenheid vinden in de God van Israël? En wat wordt er dan bedoeld met Israël? Velen denken bij Israël niet alleen of in eerste instantie aan de relatie met het volk Israël, maar aan de staat en aan het conflict tussen joden en Palestijnen. Daar willen wij niet aan voorbij gaan. Met alle vragen en met verschillende roepingen die kunnen botsen en schuren is het juist van belang stil te staan bij de situatie in Israël van nu, en in de illegaal bezette gebieden.   

Collecte
We collecteren deze zondag voor het vredesproject Neve Shalom – Wahat Al Salam. Kijk voor meer informatie in de flyer die bij de kerkdienst zichtbaar is.