Noodhulp Oekraïne

De oorlog in Oekraïne betekent onbeschrijflijk veel leed voor de mensen daar. Ons hart en onze gebeden gaan naar hen uit! Uw steun is hard nodig. Draagt u bij aan de noodhulp van Kerk in Actie? Dat kan via deze link.  

Kerk in Actie geeft via lokale kerken en partnerorganisaties in Oekraïne hulp aan de vele vluchtelingen, die op zoek zijn naar veiligheid in de buurlanden. De kracht van kerken is dat die overal onderweg opvangmogelijkheden hebben. In elk dorp zijn er plekken ingericht voor onderdak en wordt er voedsel en kleding uitgereikt. Met uw bijdrage steunt u de noodhulp van Kerk in Actie en krijgen vluchtelingen een slaapplaats en een noodpakket met voedsel, zeep, handdoek en een slaapzak.

Collectes in Bergsingelkerk BMVier
We collecteren in onze kerken digitaal, via QR-codes op de Zondagsbrief en via deze link. Liever contact bijdragen? Dan zijn er in de Bergsingelkerk en BMVier bij de uitgang busjes waarin u contact kunt doneren. 

Het collectedoel van elke zondag staat bij de kerkdiensten in de agenda op de website.