Nieuwe avondmaalsbekertjes van aardwerk

Op zondag 29 oktober vierden we de Maaltijd van de Heer met nieuwe bekertjes. De bekertjes zijn gebakken door pottenbakkerij Atelier KleiTaal. De bekertjes hergebruiken we zodat we minder afval produceren.

Maaltijd van de Heer
De Maaltijd van de Heer, ook wel: Avondmaal, vieren we regelmatig. De diaconie heeft een belangrijke taak bij het Avondmaal. Wij geloven dat als we met de ander brood en wijn delen, we de Ander ontmoeten. We vieren de Maaltijd van de Heer lopend, waarbij de voorganger het brood deelt. Daarna is er voor iedereen – jong en oud – wijn of druivensap.

Meevieren?
Ook een keer meevieren? Kijk in de agenda voor alle kerkdiensten. Bij de kerkdiensten staat ook vermeld of we de Maaltijd van de Heer vieren.