MEST! – blog Mare

Het gaat (te) veel over boeren de laatste tijd. ‘Boer’ – een woord, dat ten onrechte nog met veel romantiek wordt verbonden. Altijd nog hangt de illusie in de lucht van het boerenleven zoals Hubert Poot (1689-1733) dat bezong:

Hoe genoeglijk rolt het leven
Des gerusten Landmans heen,
Die zijn zalig lot, hoe kleen,
Om geen koningskroon zou geven!

Lees dit artikel verder in de nieuwe Mare van september! Mare is het informatieblad van onze kerkgemeenschap. Het verschijnt om de twee maanden op onze website en gemeenteleden krijgen een papieren versie thuisbezorgd.

Klik hier voor de nieuwe Mare.