Mare - editie mei 2019

Mare is het informatieblad van onze kerkgemeenschap. Het verschijnt om de drie maanden en alle gemeenteleden krijgen deze thuisbezorgd.
Hieronder kunt u de meest recente editie lezen en doorbladeren. Voor eerdere edities klikt u in de lijst op de betreffende publicatiedatum.

627592_Mare_3mei19_Privacy