Kerkdiensten in lockdown……

Lydia Roosendaal

De  kerkdiensten in de Bergsingelkerk en in BMVier gaan regelmatig door, maar kerkleden wordt dringend verzocht deze diensten on-line te volgen via kerkomroep. Klik rechts boven dit nieuwbericht de desbetreffende kerk aan en u wordt automatisch verbonden met de dienst.

Op  eerste kerstdag ging Lydia Roosendaal voor in de Bergsingelkerk en de zondag daarop Aad van Enthoven. In BMVier werden de diensten verzorgd door resp. Katinka Broos op zaterdag en Nico van Splunder op zondag.

Digitaal of niet: het waren mooie diensten!

Luister nog eens via kerkomroep naar  het verhaal dat Lydia Roosendaal op 1e kerstdag in de Bergsingelkerk vertelde:

De glimwormen van Safed

Een vorst die de Joden haatte, verbood hen licht te maken met olielampen of kaarsen, zodat ze ’s avonds niet meer konden leren uit de Tora. De kinderen gingen toen na zonsondergang de stad uit, naar een dal met veel bomen waar talloze ‘lichtjes’ rondzweefden.
Het waren glimwormen.

De kinderen vulden hun manden met deze levende lichtjes en gingen daarmee naar het leerhuis. Het avondgebed was net in het duister geëindigd en de mensen wilden al naar huis gaan. Maar plotseling scheen er een zacht licht boven de boeken. Allemaal begrepen ze hoe slim de kinderen waren geweest en iedereen ging weer zitten om uit de Tora te leren. En zie, er gebeurde een wonder: de glimwormen vlogen niet weg, maar bleven boven de geopende boeken zweven.

De vorst, gewaarschuwd door zijn knechten, kwam woedend naar het leerhuis.
Maar toen hij naar binnen keek, bleef hij sprakeloos staan, want het licht van de glimwormen had hij in zijn verbod niet genoemd.

En de Joden van Safed en hun kinderen leerden tot na middernacht met grote vreugde.