Kerstmorgen Bergsingelkerk

Eerste Kerstdag 25 december

10.00 uur Bergsingelkerk

Bergsingel 150/152 Rotterdam

Ieder jaar wordt er overal weer flink nagedacht wat de inhoud zou moeten zijn van de kerstmorgendienst.

Je hoopt dat iedereen het er naar haar of zijn zin heeft en dat alle mensen enthousiast naar huis gaan.

Afgelopen september zijn we in de Bergsingelkerk het seizoen gestart met een dienst waar de kinderen actief in mee gedaan hebben. Geen toneelstukje of zo…, nee gewoon met alle bekende onderdelen die er wekelijks in een kerkdienst zitten.

In voorgesprekken hebben we geprobeerd de taal en belevingswereld van de kinderen zo goed mogelijk weer te geven in de teksten die er in die dienst aan de orde waren.

Ze deden actief mee in de gebeden en met aangepaste teksten.

Op die manier werd de dienst niet “kinderachtig” maar begrijpelijk!

Afgelopen november op de z.g. VOLEINDINGSZONDAG waarop we de mensen herdenken die afgelopen kerkelijk jaar overleden zijn, hebben we deze vorm van dienst herhaald. In deze dienst ontsteken wij kaarsjes voor de overledenen. Met de kinderen gepraat en teksten gemaakt. Ze waren mede voorgangers en deden in bijna alles mee.

Op die manier deelden zij ook mee in het ritueel van de gedachtenis!

Aanstaande kerstmorgen willen we het op dezelfde manier gaan doen. Het thema is: “Alles andersom…”. Weer zullen de kinderen een zeer groot, aandeel hebben. Ook de cantorij van de Bergsingelkerk zingt mee onder leiding van onze cantor-organist Edwin Vooijs.

Op deze manier maken we letterlijk:  “samen de dienst uit!!!”

We hopen dat het mensen aanspreekt en de Kerst mede zinvol maakt!
Hartelijk welkom!!