Kerkzaal van Bergsingelkerk gereed voor de 21e eeuw

In het algemeen gaat het moderniseren van een kerkzaal met veel emoties en discussies gepaard. De Bergsingelkerk is geen uitzondering op die regel. Oudere leden vrezen voor een onaanvaardbare ingreep in de voor hen zo vertrouwde omgeving; ‘progressieven’ pleiten er voor alle traditionele kerkbanken te verwijderen en de zaal vol te zetten met losse stoelen; gematigden krabben zich achter de oren en proberen een compromis te vinden dat iedereen tevreden stelt. En tenslotte is er in ons geval nog het Bureau Monumenten – de Bergsingelkerk is een gemeentelijk monument! – dat er als soort cerberus op toe ziet dat de originele architectuur van de kerk volgens het fraaie ontwerp van kerkarchitect Tjeert Kuipers uit 1913 wordt gehandhaafd. Kortom, een ingewikkelde situatie!

De kerkzaal is en blijft het hart van de kerkelijke activiteiten. In alle gereformeerde kerken die in het begin van de vorige eeuw zijn gebouwd, is de invloed van Abraham Kuyper herkenbaar. Deze gedreven voorman was tegen te veel staatsinvloed in godsdienstige zaken. Hij streefde naar emancipatie van de ‘kleine luyden’. Volgens zijn aanwijzingen werd het bankenplan van de gereformeerde kerken gedemocratiseerd. Er was geen plaats meer voor magistraats- en herenbanken. Dus geen onderscheid meer in sociale status tussen leden van de kerk, die een eredienst bezochten.

Na maandenlange discussies heeft de kerkenraad in januari van 2018 de knoop doorgehakt. Het werd een compromis tussen traditie en modernisering. Het originele bankenplan is gehandhaafd, maar de banken zijn verder uit elkaar gezet en van vaste kussens en bekleding voorzien. De huidige kerkbezoeker heeft nu eenmaal een wat andere idee over wat comfortabel is dan de mannenbroeders van 100 jaar geleden. Even ingrijpend is de bouw van een 100 m2 groot podium, voorzien van een hardeiken vloer, dat meer mogelijkheden biedt voor zowel kerkelijke als culturele activiteiten dan voorheen. Tenslotte is een prachtige Steinway vleugel aangeschaft die intensief wordt gebruikt voor concerten en andere muzikale evenementen.

De renovatie werkzaamheden aan de kerkzaal, die een bedrag hebben gevergd van meer dan €100.000,- zijn begin september 2018 volledig voltooid.