Hulp aan kerken in Syrië

Sinds 2011 wordt Syrië verscheurd door oorlog. Van de 18 miljoen inwoners zijn er 12 miljoen op de vlucht in Syrië zelf of in buurlanden. Ook twee derde van de christenen zijn van huis en haard verdreven. Hele steden zijn kapot geschoten. Dagelijks zijn er bombardementen. Prijzen stijgen torenhoog, terwijl veel mensen geen inkomen meer hebben. Tussen de puinhopen bieden de kerken hulp aan ieder die een beroep op hen doet.

Samen zijn we de kerk in actie. Geïnspireerd door Jezus Christus willen wij delen van wat ons gegeven is. Om in Nederland en wereldwijd mensen hoop te bieden en tot hun recht te laten komen. Kerk in Actie voert het werk uit namens de Protestantse Kerk in Nederland, tien oecumenisch georiënteerde kerken en organisaties en namens een groeiend aantal particuliere donateurs.

“De meeste mensen die wij helpen willen in Syrië blijven. We bouwen op wat vernield is. Onze hulp geeft hen nieuwe hoop en moed. Hoop is het belangrijkste dat wij mensen kunnen geven.”  (Sara Savva, Kerk van Antiochië).

Stort uw bijdrage op bankrekening NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie