Kerkdiensten Bergsingelkerk en BMVier afgelast.

Gisteren is door de regering geadviseerd, om alle bijeenkomsten waar meer dan honderd mensen komen af te gelasten. De PKN ondersteunt dit voorstel, ook zij adviseren om kerkdiensten, die bezocht worden door meer dan honderd mensen niet door te laten gaan.

N.a.v. die informatie hebben wij, met de kerkenraadsleden, contact gehad om te overleggen of wij de kerkdiensten wel of niet door kunnen laten gaan. De meerderheid geeft aan het advies van de PKN te volgen en de diensten de komende drie zondagen niet door te laten gaan.

Er is een aantal mensen dat ouder is en mogelijk kwetsbaar. Daar hebben we gezien de corona crisis rekening mee te houden.

Wij wensen iedereen een goede zondag. De PKN scriba Ds. René de Reuver zal zondag voorgaan in een dienst op de tv, vanwege alle diensten die niet door gaan.

Maarten Spaans ( voorzitter a.i.)

Geke Westera ( scriba)