Vieringen opnieuw digitaal!

De kerkenraad heeft gisteren het besluit moeten nemen om weer online te gaan.

Het was een moeilijke beslissing, ook omdat er net weer begonnen was met het bezoeken van de erediensten. Juist in deze tijd van advent en kerst voelt dat nog zwaarder.
De oproep van Rutte was duidelijk en ook de PKN geeft aan: Blijf zoveel mogelijk thuis en woon de kerkdienst bij via digitale middelen.

In de afgelopen dagen nam het aantal positief geteste mensen en de ziekenhuisopnames toe. Het virus is nog steeds volop aanwezig! In Trouw was vanmorgen te lezen dat ook de kerken hun verantwoordelijkheid moeten nemen voor de gezondheid van de kerkgangers en de mensen met wie zij in contact staan.

Velen zullen teleurgesteld zijn, maar de kerkenraad heeft geen keus. Wij nemen de verantwoordelijkheid om te zeggen: Wij gaan opnieuw online!

De komende zondag en op de eerste kerstdag komt de uitzending via kerkomroep nog uit zowel BMVier als de Bergsingelkerk.
Voor de dienst in de Bergsingelkerk maken wij op eerste kerstdag een uitzondering. Dat is een dienst met voorganger Aad van Endhoven en de kinderen; zij hebben al geoefend. Alleen de ouders zijn welkom om de dienst bij te wonen.

Na de kerstdagen gaan we weer één dienst per zondag doen, net als tijdens de vorige lockdown-periode in het voorjaar. U kunt dan luisteren via de Kerkomroep.

Op 27 december komt de dienst vanuit BMVier, voorganger Jan Prij
Op 3 januari vanuit de Bergsingelkerk, voorganger Lydia Roosendaal
Op 10 januari vanuit BMVier, voorganger Marjolein den Dulk
Op 17 januari vanuit de Bergsingelkerk, voorganger Katinka Broos

Rotterdam, 17 december 2020
Namens de kerkenraad
Geke Westera, scriba