Wijkpastoraat West

Stichting Wijkpastoraat Rotterdam West is gevestigd in het gebouw BMVier, één van de twee locaties van de Gereformeerde Kerk Rotterdam. De stichting is een vrijwilligersorganisatie in het Oude Westen en Nieuwe Westen die ondersteund wordt door professionals.

Samen zijn zij actief bij het werk voor deze wijken in Rotterdam-West. Op grond van de christelijke traditie willen zij aansluiten bij de levensvragen van mensen en hen ondersteunen in hun strijd om een menswaardig bestaan met behoud van hun waardigheid. Onder andere door hen aan te moedigen zelf weer zeggenschap te hernemen in zaken die hun bestaan bepalen.

Daarmee levert de Stichting Wijkpastoraat Rotterdam West een bijdrage aan de opbouw en het welzijn van de samenleving in het westen van Rotterdam. Daar zijn alle mensen welkom, ongeacht diens (culturele) achtergrond, genderidentiteit, seksuele voorkeur, huidskleur of godsdienst.

Viering 5-jarig bestaan Wijkpastoraat in maart 2019

Het pastoraat bestaat sinds 2014 en is de opvolger van het Pastoraat Oude Wijken, waarvan de basis al in de Tweede Wereldoorlog was gelegd. Het Wijkpastoraat werkt gestructureerd samen met de Gereformeerde Kerk Rotterdam onder de naam SamenMeer.

Kijk voor meer informatie op de website van Stichting Wijkpastoraat Rotterdam-West.