Bergsingel Jong

Welkom voor jongeren

Wanneer jonge mensen hun weg in de kerk zoeken, ontmoeten ze voornamelijk oudere gemeenteleden. Door hen worden ze hartelijk opgenomen in de gemeenschap. Maar dat neemt niet weg dat ze ook graag met generatiegenoten van gedachten willen wisselen over geloof, kerk en hoe je dat verbindt met je dagelijkse leven.

Binnen onze kerk scheppen we daar graag ruimte voor en ideeën zijn altijd welkom. De activiteiten vinden voornamelijk plaats in de Bergsingelkerk, vandaar “Bergsingel Jong”.

Op dit moment zijn er drie activiteiten die ontstaan zijn vanuit jongeren zelf:


Stilte

In het drukke leven van alledag zoeken we naar een contrast, om te midden van alle hectiek en stemmen een moment te vinden om op adem te komen. Een moment van stilte en bezinning, rust en inkeer.
We sluiten we aan op de maatschappelijke behoefte naar verstilling en inkeer. Immers, de populariteit van yoga, mindfullness, aandachtig leven laten zien dat dit een actueel thema is. Tegelijkertijd sluiten we aan op een eeuwenoude christelijke traditie van bezinning en verstilling. We creëren als het ware een kloosterervaring van stilte en bezinning in de Bergsingelkerk.
Deze avonden zijn toegankelijk voor verschillende mensen, ongeacht hun vertrouwdheid met de kerk. De primaire doelgroep zijn jonge 20ers en 30ers uit de gemeente, de buurt, de netwerken. Maar ook anderen zijn van harte welkom.
De avonden worden begeleid door André Waalboer
De data voor het nieuwe seizoen worden in september bekend gemaakt.
Tijd: vanaf 19.30 uur inloop. 20.00 start
Plaats: Bergsingelkerk


Bergsingelcolleges

Samen met het studentenpastoraat organiseren we twee keer per jaar een college met een gerenommeerde spreker.
De thema’s richten zich op jonge mensen, al is iedereen welkom. Behalve luisteren naar de spreker gaan we ook met elkaar in gesprek. We wisselen ervaringen uit en ondersteunen elkaar.


Kind en geloof

Voor de iets oudere jongeren met (jonge) gezinnen is er een kring op te praten over geloofsopvoeding: hoe deel je jouw geloof met je kind?
De groep komt zes keer per jaar bij iemand thuis, via de zondagsbrief, facebook en twitter worden deze bekendgemaakt.

Heb je belangstelling voor de activiteiten van Bergsingel jong? Meld je dan via de contactpagina, dan krijg je een uitnodiging thuis