Samen Kerk

 

Laurenskerk

Iedere zondagmorgen om 9.00 uur vindt in de Laurenskerk een sobere vroegdienst plaats. Deze duurt niet langer dan vijftig minuten, maar alles dat bij een ‘gewone’ dienst hoort vindt plaats. Wisselende voorgangers doen de dienst. Een bijzondere ervaring op het vroege uur van de zondag. Deze dienst staat onder verantwoordelijkheid van de Rotterdamse binnenstadsgemeenten: Laurenspastoraat, Maaskant Open Grenzen, de Pauluskerk en de Gereformeerde Kerk.

Kijk voor meer informatie op de website van de Laurenskerk. 


Wijdekerk

Stichting Wijdekerk zet zich in voor gelovige lhbtqia+ers. Bergsingelkerk BMVier staan achter de missie van Stichting Wijdekerk: iedereen moet zichzelf kunnen zijn in zijn, haar of diens kerk. Wij zijn lid van deze stichting en staan samen met andere kerken waar lhbtqia+ers welkom zijn, op de landelijke Wijdekerk-kaart. Een aantal van onze gemeenteleden is daarnaast ook actief binnen deze organisatie.

Prinsekerk (PKN)

Schepenstraat 69, 3039 NC Rotterdam

De Prinsekerk is een wijkgemeente van de Hervormde Kerk.
De eredienst vindt plaats in de kapel.

In de zomermaanden zijn er 4 gezamenlijke diensten met de Bergsingelkerk
afwisselend in de Prinsekerk en de Bergsingelkerk.

Kijk voor meer informatie op de website van de Prinsekerk.


Goud op zondag

Pioniersplek Goud op Zondag is een diaconale en interculturele geloofsgemeenschap in het Oude Noorden van Rotterdam.
Zelfstandig, maar sterk verbonden met het werk van Goud van Noord en hoort als pioniersplek bij de Protestantse Kerk in Nederland. De vieringen vinden plaats in de Bergsingelkerk.
Een aantal malen per jaar is er een gezamenlijke dienst met de Gereformeerde kerk te Rotterdam.

Kijk voor meer informatie op de website van Goud van Noord.