Pastorale zorg

Algemene Zorg

Pastorale zorg is een belangrijk onderdeel van de missie van de kerkgemeente. Een kerkgemeente moet namelijk om een plaats van troost en herstel te zijn voor iedereen die daarnaar op zoek is. De zorg voor zieken en zwakkeren in de samenleving, het opvangen van mensen in nood en het begeleiden van diegenen die nieuw binnenkomen in de gemeente. Dit is één van de belangrijkste taken van de gemeente. Onze kerk vervult deze pastorale taken dan ook zo goed als enigszins mogelijk.

Naast onderling pastoraat en het bezoekwerk door vrijwilligers (zie hieronder) is het pastoraat een belangrijke opdracht voor de beroepskrachten. In de Bergsingelkerk is hiervoor Lydia Roosendaal beschikbaar, en in BMVier is dat Katinka Broos. Zij verlenen ook hulp aan mensen buiten onze gemeente.

Contactgegevens zijn:
Lydia Roosendaal (Bergsingelkerk)
email: lydia.roosendaal57@gmail.com

Katinka Broos (BMVier)
email: kwbroos@xs4all.nl


Bezoekgroep 75+

Zowel in de Bergsingelkerk als in BMVier functioneert een groep bezoekdames en -heren die met grote regelmaat de leden en gastleden van 75 jaar en ouder bezoekt.
Die bezoeken vinden in ieder geval plaats met Pasen en Kerst, en met verjaardagen. Soms ook frequenter!
Op deze wijze worden problemen met ouderdom, ziekte en eenzaamheid direct gesignaleerd en wordt met elkaar bekeken hoe er vanuit de gemeente door een beroepskracht of vrijwilliger aandacht en zorg gegeven kan worden .

Bezoeken vinden plaats zowel thuis als in een ziekenhuis of een verpleeghuis. De bezoekgroep van de Bergsingelkerk bestaat op dit moment uit 19 vrijwilligers die met hart en ziel werken aan deze taak.

De vrijwilligers van de Bergsingelkerk worden gecoördineerd door Annemarie van Zessen, die van van BMVier door Suze de Haan.

Contactgegevens zijn:
Annemarie van Zessen
Email: annemarie@van66.nl

Suze de Haan
Email: sjgaastra@hotmail.com