Geschiedenis BMVier

BMVier vormt samen met de Bergsingelkerk de Gereformeerde Kerk te Rotterdam (Centrum / Delfshaven) en is onderdeel van de Protestantse Kerk Nederland (PKN).

Ds Katinka Broos tijdens een bijeenkomst in BMVier

Deze kerk is het kleinere vervolg op een groot gereformeerd kerkgebouw aan de Tidemanstraat in Rotterdam-West, ontworpen door architect Jos de Jonge. Deze kerk werd op 17 december 1924 in gebruik genomen. Het kerkgebouw met toren op de hoek van de voorgevel was opgetrokken in een sobere, expressionistische bouwstijl. Er bevonden zich 1200 zitplaatsen, waaronder die op de balkons. De liturgische indeling met banken rondom de kansel en orgel was beïnvloed door de opvattingen van Abraham Kuyper. Het gebouw is buiten gebruik gesteld in 1973 en werd in 1975 gesloopt.

Het kerkelijk centrum BMVier is gelegen aan de Burgemeester Meineszstraat 4, op de plaats waar ooit de Tidemankerk stond. Nadat de sloop werd hier een wooncomplex gebouwd met op de begane grond een kerkelijk centrum. Dit centrum werd in 1978 in gebruik genomen. Het bestaat uit een ruime kerkzaal, een tweetal vergaderruimten en andere faciliteiten.

Behalve de Tidemanstraatkerk telde de Gereformeerde Kerk van Rotterdam-Delfshaven nog een drietal andere gereformeerde kerkgebouwen: de Duyststraatkerk, de Bospolderpleinkerk en het kerkgebouw Oud- Mathenesse aan de Franselaan. In de loop der jaren, met name sinds de jaren zestig, liep het ledental drastisch terug. De grote kerkgebouwen werden de een na de ander afgestoten. Nadat het kerkgebouw aan de Duyststraat in 1987 voor de eredienst was gesloten en verkocht aan de Stichting Islamitisch Centrum Nederland, was BMVier de enige locatie in Delfshaven waar de Gereformeerde Kerk op zondag nog kerkdiensten belegde. De kerkzaal van BMVier kreeg toen een nieuw liturgisch centrum. Bij de eerste dienst stond het zilveren doopvont er al en werd de Bijbel binnengebracht, evenals het avondmaals-stel en de liturgische kleden. Al deze voorwerpen waren afkomstig uit de gesloten Duyststraatkerk. De oude stoel voor de predikant nog steeds aanwezig in BMVier (zie foto), is afkomstig uit de Tidemankerk.

Predikantsstoel Tidemankerk

In 2004 kwam een fusie tot stand met de Bergsingelkerk in Rotterdam Noord onder de naam Gereformeerde Kerk te Rotterdam.

De kerkgemeente is sinds 2015 niet meer de enige gebruiker van het pand. In dat jaar werd het verbouwd tot religieus-sociaal wijkcentrum en werd ook de hoofdvestiging van het Wijkpastoraat Rotterdam-West. Dit pastoraat is een late opvolger van de Stichting ‘Clubhuizen de Jeugdhaven’ die in de jaren vijftig tot zeventig van de vorige eeuw zeer actief was met een vijftal clubhuizen, restaurants, vakantieterreinen, en natuurlijk het nog steeds bestaande weekblad ‘De Havenloods’ dat toen fungeerde als financiële kurk van het sociale werk van de Gereformeerde Kerk.

Het Wijkpastoraat is zeer populair ook vanwege de grote diversiteit aan buurtactiviteiten. Het is een tehuis voor velen. Onder de vlag van het wijkpastoraat functioneert ook de vrouwengroep Rosa, een laagdrempelig huis waarin vrouwen zich veilig en thuis kunnen voelen. Kerk en Wijkpastoraat werken nauw samen via het coördinatieorgaan ‘SamenMeer’.