BMVier

De Gereformeerde Kerk te Rotterdam heeft twee locaties: de Bergsingelkerk en het kerkelijk centrum BMVier. Het kerkelijk centrum BMVier is gelegen aan de Burgemeester Meineszstraat 4, op de plaats waar tot 1974 de Tidemanstraatkerk stond.

Nadat dit kerkgebouw gesloten en vervolgens was gesloopt, werd hier een wooncomplex gebouwd met op de begane grond een kerkelijk centrum. Dit centrum werd in 1978 in gebruik genomen. Het bestond oorspronkelijk uit een ruime kerkzaal, een tweetal kleine vergaderruimten, een keuken, een toiletgroep en een bergruimte voor het kerkelijk archief.

Behalve de Tidemanstraatkerk telde de Gereformeerde Kerk van Rotterdam-Delfshaven nog een drietal andere gereformeerde kerkgebouwen: de Duyststraatkerk, de Bospolderpleinkerk en het kerkgebouw Oud- Mathenesse aan de Franselaan. In de loop der jaren, met name sinds de jaren zestig, liep het ledental van de kerk drastisch terug. De grote kerkgebouwen werden de een na de ander afgestoten. Nadat het kerkgebouw aan de Duyststraat in 1987 voor de gereformeerde eredienst was gesloten en verkocht aan de Stichting Islamitisch Centrum Nederland, was BMVier de enige locatie in Delfshaven waar de gereformeerde kerk op zondag nog kerkdiensten belegde. De kerkzaal van BMVier kreeg toen een nieuw liturgisch centrum. Dit bestaat uit een liturgietafel, een katheder en een bloementafeltje van hout (uit drie delen die onderling verbonden zijn Symbool voor de drie-eenheid). Bij de eerste dienst stond het zilveren doopvont er al en werd de Bijbel binnengebracht, evenals het avondmaalsstel en de liturgische kleden. Al deze voorwerpen waren afkomstig uit de gesloten Duyststraatkerk. De oude stoel voor de predikant is afkomstig uit de Tidemanstraatkerk.

Het aantal kerkgangers was inmiddels aanzienlijk geslonken. Het werd steeds moeilijker om kerkenraadsleden en vrijwilligers te vinden die het kerkelijk leven op peil hielden. Uiteindelijk werd besloten een fusie aan te gaan met de Bergsingelkerk. Deze fusie kwam in 2004 tot stand onder de naam Gereformeerde Kerk te Rotterdam.

Predikantsstoel Tidemankerk

Naast het wooncomplex waarvan BMVier deel uitmaakt, staat in de Tidemanstraat het voormalige rusthuis van de kerk dat zo’n 25 jaar beheerd werd door de stichting De Wijkplaats. Dit rusthuis werd in 1928 gebouwd en was een van de voorlopers van de daarna door de overheid gebouwde bejaardenhuizen. In dit pand vonden verschillende organisaties een onderdak, waaronder het Wijkpastoraat Rotterdam-West. Het pand aan de Tidemanstraat, dat uit de jaren twintig van de vorige eeuw stamde, bevond zich in een slechte staat en was niet meer brandveilig. Daar er niet voldoende geld beschikbaar was om het brandveilig te maken en het achterstallig onderhoud te verhelpen, werd besloten het pand te sluiten en af te stoten (de stichting De Wijkplaats was inmiddels opgeheven en de kerk was beheerder). Dit betekende dat de gebruikers het pand moesten verlaten. Hen werd aangeboden te verhuizen naar BMVier. Van dat aanbod maakte alleen het wijkpastoraat gebruik. Om het wijkpastoraat een plaats te geven in het kerkelijk centrum, moest het worden verbouwd. Deze verbouwing vond in 2015 plaats. De verbouwing hield in een verkleining van de kerkzaal en het uitbreiden van het aantal kleine zalen of kamers. Dit aantal werd vermeerderd tot vier. Daarnaast werd op de plaats van het podium van de oude kerkzaal een ruime moderne keuken ingericht. De verbouwing van het kerkelijk centrum is thans voltooid, tot volle tevredenheid van de beide gebruikers, de kerkelijke gemeente en het wijkpastoraat.

In de kalender op deze website vindt u de activiteiten en diensten die in BMVier gehouden worden.