BMVier

BMVier

BMVier is het kleinere vervolg op een groot gereformeerd kerkgebouw aan de Tidemanstraat in Rotterdam-West, ontworpen door architect Jos de Jonge. Deze kerk werd op 17 december 1924 in gebruik genomen. Het kerkgebouw met toren op de hoek van de voorgevel was opgetrokken in een sobere, expressionistische bouwstijl. Er bevonden zich 1200 zitplaatsen, waaronder die op de balkons. De liturgische indeling met banken rondom de kansel en orgel was beïnvloed door de opvattingen van Abraham Kuyper. Het gebouw is buiten gebruik gesteld in 1973 en in 1975 gesloopt. Vervolgens is hier een woongebouw gebouwd met op de begane grond een kerkelijk centrum. Dit centrum is in 1978 in gebruik genomen.
Lees meer over de geschiedenis van de kerkelijke gemeente. 

De kerkzaal van BMVier kreeg een nieuw liturgisch centrum. Bij de eerste dienst stond de zilveren doopvont er al en werd de Bijbel binnengebracht net als het avondmaalstel en de liturgische kleden. Alle voorwerpen komen uit de gesloten Duytstraatkerk. De oude stoel voor de predikant komt uit de Tidemanstraatkerk.

Centraal in de wijk 
BMVier is een multifunctioneel gebouw voor diverse activiteiten, waaronder kerkdiensten, het wijkpastoraat, symposia en vergaderingen. En als verzamelpunt bij activiteiten in de wijk.
Lees meer over de mogelijkheden voor verhuur.