Over Ons

De veranderende wereld

De wereld om ons heen verandert snel. Dat is zowel een probleem als een uitdaging. Aan de ene kant is er nog steeds de klassieke vorm van kerk-zijn, waar velen van ons aan hechten. De eredienst geeft houvast, de liturgie is vertrouwd en herkenbaar.

Maar in deze tijd zijn de eisen die aan de kerk en het traditionele pastoraat worden gesteld anders dan vijftig jaar geleden.

In de gehele kerkgemeenschap, en ook in onze gemeente vindt een veranderingsproces plaats dat zich kenmerkt door nieuwe opvattingen, functies en experimenten. De boodschap van het geloof is nog springlevend, maar de wijze waarop die boodschap moet worden gebracht en ontvangen is aan snelle verandering onderhevig.

Langzamerhand worden de contouren van een nieuwe kerkbeleving zichtbaar. Mensen die niet eens ingeschreven staan als kerklid, draaien soms mee in vrijwilligersgroepen. Velen hebben belangstelling voor de religie maar vinden de traditionele eredienst ouderwets.
Een ieder heeft behoefte aan contact, erkenning en verdieping, maar op een andere manier dan vroeger het geval was. God is in zekere zin ‘geïndividualiseerd’. Sommigen ‘shoppen’ in stad en omgeving om een kerk te vinden die bij hen past. Vroeger vormde de kerk het individu, nu vormt het individu de kerk.
Onze kerkgemeenschap is een plaats waar een ieder, ongeacht achtergrond, ras, seksuele geaardheid of geloofsbeleving, zich thuis voelt en kan participeren in de kerkelijke, maatschappelijke  en culturele activiteiten van onze gemeente.

Drie sporen

Onze kerk rust op drie pijlers die voortdurend met elkaar in verbinding staan:

  • In de eerste plaats is er de voortzetting en vernieuwing van de traditionele kerkelijke activiteiten. De eredienst op zondag is en blijft belangrijk voor onze kerkgemeenschap. Er wordt echter geëxperimenteerd met nieuwe vormen van liturgie.
  • Onze kerk is een inspirerende ontmoetingsplaats voor alle leeftijdsgroepen. Er worden gespreksgroepen, lezingen, filmvertoningen en muzikale evenementen georganiseerd, met de nadruk op zingeving; op het ondernemen van een zoektocht naar de zin van het leven, en het samenleven en samenwerken met anderen.
  • Onze kerk is steeds meer betrokken bij organisatie en realisatie van evenementen die een bijdrage leveren aan het culturele en maatschappelijke leven van stad en wijk. Discussies over levensvragen en religie vinden plaats in het kader van de reguliere Bergsingel Colleges. Zo ook lezingen over maatschappelijke en politieke onderwerpen door gerenommeerde sprekers.

Participatie

Er zijn vele manier om direct te participeren in de activiteiten van onze kerk. Dat kan door direct lid te worden van onze kerk maar ook via een gastlidmaatschap. Diegenen die zoeken naar verdieping van het leven maar minder affiniteit hebben met de traditionele eredienst op zondag kunnen deelnemen aan lezingen en bijeenkomsten die gericht zijn op zingeving, spiritualiteit, vorming en gemeenschap.

 

Wijdekerk

Persoonlijke ervaringsverhalen van en over LHBT+ mensen en geloof. Inzicht in LHBT+ beleid in Kerken in Nederland, kunnen worden gelezen op www.wijdekerk.nl.

In de Bergsingelkerk en BMVier zijn allen welkom van welke oriëntatie dan ook!

 

Welkom als gastlid en/of vrijwilliger

Het is niet nodig lid te worden van onze kerk om mee te doen aan vieringen en activiteiten. Wanneer je affiniteit hebt met onze christelijke idealen zoals verwoord  in de Bergrede van Christus en de Bijbelse verhalen, ben je meer dan welkom. En wanneer je je meer wilt verbinden aan onze gemeenschap, kun je gastlid worden. Onze kerk draait voornamelijk op vrijwilligers die mee helpen bij het organiseren en uitvoeren van maatschappelijke activiteiten, lezingen, concerten en andere evenementen. Zie voor verdere details de pagina Organisatie/Vrijwilligers.