Over Ons

Missie van de kerk

Geloven is vaak meer zoeken dan vinden. Een zoektocht naar God, naar de zin van het leven en naar onze medemens. Een zoektocht die gelukkig ook vindplaatsen kent!

Onze kerk zegt niet de waarheid in pacht te hebben. Twijfel is onderdeel van onze zoektocht. Maar we twijfelen niet aan de actualiteit van de boodschap van Jezus Christus en zijn er ook niet bang voor om die uit te dragen. Het is een boodschap die na twintig eeuwen nog steeds actueel is. En helpt bij een leven gericht op God en alle andere mensen. In die zin zijn wij een missionaire kerk. En wij verwelkomen iedereen die mee wil doen met onze zoektocht. Succes is niet gegarandeerd, maar het is echt de moeite waard!

Wij zijn een open gemeenschap zonder dwingende opvattingen. We bieden vanuit een protestants-christelijke traditie een thuis aan mensen die zoeken naar zingeving, rust, vrede en hoop. We luisteren en debatteren met elkaar. We zijn het met elkaar eens of oneens. We doen dat altijd met respect voor elkaar en elkaars mening. Tijdens onze kerkdiensten en bij alle andere activiteiten in en rondom onze kerkgebouwen.

Eén kerk, twee samenwerkende gemeenschappen

Onze kerk bestaat uit twee samenwerkende kerkgemeenschappen: de Bergsingelkerk in Noord en BMVier in Delfshaven. Beide zoeken verbinding met stad en wijk. Zij vervullen hun missionaire taken op een manier die past bij de sociale omgeving van de kerkgemeenschap. Wij willen een sociaal-maatschappelijke functie vervullen voor de wijken en buurten in hun omgeving.

We sluiten ons niet op in ons eigen wereldje en ons eigen gelijk. We zijn actief bezig met onderwerpen zoals mensenrechten, ongelijkheid in de samenleving en klimaatverandering die onze aarde onleefbaar dreigt te maken.

En natuurlijk, als onderdeel van onze diaconale taak, met het helpen van mensen die het moeilijk hebben. En die in deze verwarrende wereld het onderspit dreigen te delven.

Protestantse Kerk in Nederland

Onze kerk is onderdeel van de landelijke Protestantse Kerk in Nederland en daarmee onderdeel van de wereldwijde gemeenschap waarin mensen het goede nieuws van Gods liefde horen en delen. Een vindplaats van geloof, hoop en liefde. In de Protestantse Kerk komen mensen samen rond het evangelie van Jezus Christus. Samenleven in geloof, hoop en liefde vertaalt zich ook in maatschappelijke betrokkenheid.

Wijdekerk

Wij zijn aangesloten bij Stichting Wijdekerk. Deze stichting zet zich in om de belangen van LHBTQIA+ mensen in kerkelijk Nederland te behartigen en bespreekbaar te maken. In onze kerk is ruimte voor dit gesprek en verwelkomen wij iedereen. Wij staan achter de missie van Wijdekerk: iedereen moet zichzelf kunnen zijn in zijn, haar of diens kerk. Een aantal van onze gemeenteleden is daarnaast ook actief binnen deze organisatie.

 

 

Meedoen

Veel vrijwilligers helpen mee met het organiseren en uitvoeren van alle activiteiten in en rondom onze kerkgebouwen. Er zijn veel manieren om mee te doen. Kijk voor alle activiteiten in de kalender of stel een vraag via de contactpagina.

Social media

Volg ons ook op Facebook en Instagram!