Vrijwilligers

De kerk draait op vrijwilligers

Daan Quak in actie tijdens de bouw van het nieuwe podium in de Bergsingelkerk

Er zijn zowel in de Bergsingelkerk als in BMVier veel vrijwilligers actief, die op verschillende manieren hun steentje bijdragen aan de activiteiten van de gemeente.
Ouderlingen en diakenen, leden van werkgroepen en commissies, de leiders van de kindernevendienst en de leiding van de jongerenactiviteiten, de bezoekgroep voor ouderen en natuurlijk ook de vrijwilligers die de kerk administratief en technisch draaiend houden. Vrijwilligers maken de kerk zichtbaar in de buurt, zij vertegenwoordigen vaak het beste wat de kerk te bieden heeft. Ze werken pro Deo, letterlijk vertaald is dat ‘voor God’. Vrijwilligers zijn dan ook onbetaalbaar.

Stagiaires

Zowel binnen de Bergsingelkerk als binnen BMVier zijn stagiaires altijd welkom. Met name studenten die op HBO-niveau of WO-niveau hun bachelor- of masterstage willen doen in of rondom een kerkelijke gemeente. Studenten van theologische opleidingen of de Universiteit van Humanistiek kunnen altijd op een stageplek rekenen.  Ook stagiaires van vergelijkbare opleidingen zijn welkom.

We zijn op zoek naar enthousiaste vrijwilligers!

                  Vrijwilligers dragen de kerk!

Om vrijwilliger te zijn in de Bergsingelkerk en BMVier is het niet noodzakelijk lid te zijn van de kerk. Wij kennen kerkelijke vrijwilligers die kerkelijke en diaconale activiteiten verrichten en culturele vrijwilligers die de kerk helpen bij evenementen zoals concerten, lezingen buurtactiviteiten e.d.

 

Belangstelling? Vul het contactformulier in!