Lidmaatschap

Hoe wordt ik (gast)lid?

De Bergsingelkerk en BMVier zijn open kerkgemeenschappen waar een ieder welkom is die geïnteresseerd is in de religieuze en zingevingsvraagstukken.  Onze kerken vertegenwoordigen de Protestantse traditie van het christendom op een niet dogmatische manier.

Om lid of gastlid te worden hoef je niet op een bepaalde manier te denken en te geloven. Onze ervaring is dat je voor geloven misschien geen kerk nodig hebt, maar het is wel mooi dat je deel uitmaak van een groep mensen, een geloofsgemeenschap, die samen zoekt naar de zin van het leven en zich laat inspireren door Bijbelse verhalen.

Om deel te nemen aan activiteiten van onze kerk hoef je niet gedoopt te zijn.  Je kunt lid of gastlid worden. Gastleden voelen zich vaak we verbonden met de plaatselijke kerkelijke gemeente, maar hebben geen behoefte om lid te worden van de kerk.

Voel je je verlegen of onwennig om binnen te lopen en aan te sluiten bij (activiteiten van) onze gemeente? Je bent de enige niet. Er is een groepje mensen die je wegwijs kan maken, zowel in het functioneren van de gemeente, de gebouwen als in wat het christelijk geloof voor ons betekent.

Kerkorde

De Kerkorde (Art. III) vermeldt het volgende over wie leden van de gemeente zijn, namelijk:
(i)   doopleden en belijdend leden;
(ii)   de niet gedoopte kinderen van gemeenteleden;
(iii)   zij die blijk geven van verbondenheid met de kerkgemeente.
Deze drie categorieën kunnen worden ingeschreven in het register van de gemeente.
Met betrekking tot de derde groep (gastlidmaatschap)  worden geen bijzondere eisen gesteld.

Lid of gastlid worden betekent meedoen met de activiteiten van de kerk en opgenomen worden in de gemeenschap. Voor die belangstellenden met een niet-religieuze achtergrond wordt een aangepast introductie programma ontworpen, afhankelijk van de wensen van de betrokkene.