Taken

Specifieke taken van de Kerkenraad

Abraham Kuijper

Taken en verantwoordelijkheden conform de Kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland.

 1. de zorg voor de eredienst
 2. de opbouw van de gemeente
 3. de missionaire en diaconale taken van de gemeente in de wereld
 4. de bevordering van het contact met de andere kerken ter plaatse
 5. het beheer van de financiën en de eigendommen van de gemeente
 6. het vaststellen van begroting en jaarrekening
 7. het kiezen van afgevaardigden naar de classicale vergadering
 8. het officieel vertegenwoordigen van de gemeente.

Belangrijke beslissingen worden pas genomen nadat de Kerkgemeente geïnformeerd is en/of overleg met haar is gepleegd.


Specifieke taken van het College van Kerkrentmeesters

 1. het meewerken aan de totstandkoming van beleidsplan, begroting en jaarrekening
 2. het zorg dragen voor de geldwerving (niet diaconaal)
 3. het zorgen voor ruimten voor de eredienst en de andere activiteiten van de gemeente

en voorts:

 1. het beheren van de goederen van de gemeente
 2. het verzorgen van het personeelsbeleid (aanstelling / benoeming)
 3. het zorg dragen voor arbeidsrechtelijke aangelegenheden (niet-diaconaal)
 4. fungeren als opdrachtgever voor kosters en beheerders
 5. het bijhouden registers
 6. het beheren van verzekeringspolissen
 7. het beheren van archieven

Verhouding van het College van Kerkrentmeesters tot de Kerkenraad

Voorafgaande instemming nodig van de Kerkenraad t.a.v besluiten van het College van Kerkrentmeesters:

 1. het aangaan van rechthandelingen betreffende gebouwen en orgels van belang voor het leven en werken van de gemeente
 2. aangaan van verplichtingen buiten de vastgestelde begroting
 3. het accepteren van erfstellingen en legaten onder last of voorwaarde
 4. het oprichten van of deelnemen aan een stichting
 5. het voeren van processen voor de overheidsrechter