Financiële zaken

Mogelijkheid voor een vrijwilligers vergoeding.

De meeste vrijwilligers in de kerk, met name de ambtsdragers, functioneren zonder enige geldelijke vergoeding. Maar een kerkgemeente heeft de mogelijkheid haar vrijwilligers een contract te bieden met een vrijwilligersvergoeding. Daaraan kan de gemeente voorwaarden verbinden vooral in verband met het werk dat moet worden verricht.
De belastingdienst heeft voor het onbelast uitbetalen van de vrijwilligersvergoeding grenzen gesteld. De vergoeding die wordt verstrekt, mag niet te dicht in de buurt komen van een marktconforme beloning.
De maximale onbelaste vrijwilligersvergoeding is per 1 januari 2022 als volgt:
• per jaar mag niet meer worden vergoed/ontvangen dan € 1.800,-;
• per maand mag de vergoeding niet meer dan € 180,- bedragen;
• per uur mag de vergoeding niet meer dan € 5,- bedragen.
Vrijwilligers kunnen onder bepaalde voorwaarden in aanmerking komen voor belastingaftrek.