Organisatie

Organisatie

Binnen de Bergsingelkerk BMVier zijn veel mensen actief. Dat zijn de predikant, ouderlingen en diakenen (kijk ook op de pagina over de kerkenraad). Maar ook bijvoorbeeld mensen voor het beheer en de verhuur van de gebouwen, musici, leiders van de kindernevendienst en tienerclub en de (leden)administratie. Kijk voor meer informatie op de contactpagina.

Veel vrijwilligers houden zich daarnaast bezig met activiteiten zoals leesclubs, filmavonden, bloemen-, oliebollen- en boekenmarkten, themabijeenkomsten, maaltijden voor kerk & buurt en high tea’s.

De Kerkorde

Wij horen bij de Protestantse Kerk in Nederland. Onze bestuursstructuur moet voldoen aan de bepalingen van deze Kerkorde. De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van kerkstructuur, organisatie, kerkrecht, ledenadministratie, arbeidsvoorwaarden en financiën.

De Kerkorde bepaalt dat elke plaatselijke gemeente een beleidsplan en plaatselijke regeling opstelt. Het beleidsplan vormt de basis voor het functioneren van de kerkgemeenschap in de komende vier jaar. Het plan is gemaakt door een beleidsgroep en besproken met andere kerkleden. Het concept is gepresenteerd op een gemeentevergadering en daarna vastgesteld in de kerkenraad.

Plaatselijke kerken zijn binnen de kaders van de Kerkorde autonoom. Die autonomie van iedere kerk afzonderlijk is vastgelegd in het Plaatselijk Reglement. Het beleidsplan en de plaatselijke regeling zijn hieronder te bekijken.

Beleidsplan 2023-2026

Beleidsplan GKR 2023-2027

Plaatselijke Regeling

Plaatselijke Regeling GKR Final