Kerkdiensten

Gereformeerde Kerk

Iedere zondag en op christelijke feestdagen worden in de Bergsingelkerk (hoek Bergsingel-Bergselaan, Rotterdam Noord) en BMVier (Burgemeester Meineszstraat 4, Rotterdam Delfshaven) kerkdiensten gehouden die beginnen om 10.00 uur. De meeste diensten worden geleid door vaste voorgangers, namelijk Katinka Broos, Aad van Endhoven en Jan Prij. Na de dienst, die eindigt om ongeveer 11.00 uur, is er in de foyer/voorzaal van beide kerken een gezellig samenzijn van alle kerkleden en bezoekers; dit onder het genot van een kop koffie of thee en het  traditionele koekje.

Preekbespreking

Na de preek van de vaste voorgangers in de Bergsingelkerk of BMVier bestaat de mogelijkheid nader van gedachte te wisselen over de inhoud van de preek.
Neem na de dienst contact op met een van de vaste voorgangers.


Urdu Gemeente

De Bergsingelkerk heeft een bijzondere band met de URDU sprekende Protestantse Gemeente (voornamelijk Christenen van Pakistaanse origine). Zondagse vieringen vinden plaats in de Bergsingelkerk alsook in Amsterdam. Als regel beginnen de diensten om 17.00 uur.
De URDU gemeente is lid van Protestantse Kerken Nederland (PKN).

Contactpersonen:
Pastor Sarwar Eric en Asha Bhatti, tel. 030 – 293 2958


Kerkdiensten in de komende weken

voorganger: Dick Couvée

In een samenwerkingsverband van Rotterdamse Binnen­stads­­gemeenten van de Protestantse Kerk in Nederland is er iedere zondag in de Laurenskerk een laagdrempelige vroege dienst. De dienst begint om 09.00 uur en duurt tot ongeveer 10.30 uur.

Allen hartelijk welkom!

voorganger: Aad van Endhoven

Vandaag de eerste zondag van de veertigdagentijd. We gaan weer naar een feest toetellen. Ook gebruiken we weer een speciale liturgie die voor deze tijd gemaakt is.
In veel kerken zullen dezelfde lezingen gelezen worden. In ieder geval de lezing uit het evangelie. Het verhaal over de verzoeking in de woestijn is op de eerste zondag van de veertigdagentijd aan de beurt.
Het blijft een spannend verhaal en blijkt nog steeds actueel te zijn!
De lezingen voor deze zondag zijn: Deuteronomium 8 : 1 t/m 6 en Matteüs 4: 1 t/m 11.
We wensen elkaar een goede dienst toe.
Aad van Endhoven

Orde van dienst:
Psalm 91A
Het lied van de kaart: vers 2,3 en 4 (vers 1 lees ik voor)
Deuteronomium 8: 1 t/m 6 (lector)
Lied 687: 1 en 3
Evangelielezing Matteüs 4: 1 t/m 11 (lector)
Lied 539: 1 solo, 2 allen, 3 solo, 4, 5 allen
Lied 542 (na verkondiging)
Slotlied (melodie Gezang 467 (LvdK. 1973):

Het is niet waar dat de woestijn
of droogte hier ons doel moet zijn.
Wij zijn geroepen tot de bloei,
oase-gronden, nieuwe groei.
O God, in wie het al begon,
leer ons te leven uit uw bron!

Wij reizen samen door het pad
van ja en nee, door land en stad.
En waar de weg weerbarstig is
maakt samengaan het gaan gewis.
O God, in wie het al begon,
leer ons te leven uit uw bron!

En wie er valt, of niets meer waagt,
wie kwetsbaar is en wonden draagt,
die krijgt de beker aangereikt,
vol water, waaruit leven blijkt.
O God, in wie het al begon,
Leer ons te leven uit uw bron!

Zo trekken wij door de woestijn
met U, die de fontein wilt zijn
van lied en licht en levensmoed,
van heelheid en van overvloed.
O God, in wie het al begon,
leer ons te leven uit uw bron!

voorganger: Katinka Broos

Iedere zondag en op de meeste christelijke feestdagen is er een kerkdienst in de Bergsingelkerk. U bent van harte uitgenodigd deze met ons te vieren.

voorganger: Jaap Koning

In een samenwerkingsverband van Rotterdamse Binnen­stads­­gemeenten van de Protestantse Kerk in Nederland is er iedere zondag in de Laurenskerk een laagdrempelige vroege dienst. De dienst begint om 09.00 uur en duurt tot ongeveer 10.30 uur.

Allen hartelijk welkom!

voorganger: Aad van Endhoven

Iedere zondag en op de meeste christelijke feestdagen is er een kerkdienst in de Bergsingelkerk. U bent van harte uitgenodigd deze met ons te vieren.

voorganger: Jan Prij

Iedere zondag en op de meeste christelijke feestdagen is er een kerkdienst in BMVier. U bent van harte uitgenodigd deze met ons te vieren.