Kerkgemeente in Rotterdam

Karakter van onze Kerk

De Bergsingelkerk en BMVier zijn van origine synodaal Gereformeerde kerken.

De Gereformeerde Kerk te Rotterdam (GKR) is in 2004 ontstaan uit een fusie van de kerkgemeenten van Centrum en Delfshaven. Zij kent een rijke geschiedenis van talrijke leden, gebouwen en beroepskrachten. De kerk werd onderdeel van de Protestantse Kerk Nederland (PKN), maar wist altijd haar identiteit, zelfstandigheid, daadkracht en betrokkenheid bij stad en wijk te behouden

Predikant met kinderen anno 2019

Veel leden en belangstellenden van onze kerk komen van andere plaatsen binnen en zelfs buiten de Rotterdamse regio. De activiteiten van de kerk vinden plaats op twee kernlocaties: de monumentale Bergsingelkerk in Rotterdam-Noord en BMVier, een multifunctioneel zalencomplex in Rotterdam-Delfshaven.

Traditie en Vernieuwing

Onze kerk is trots op haar afkomst en geschiedenis. Na de periode van de ‘mannenbroeders’ in de vorige eeuw heeft ook onze kerk een vergaande transformatie ondergaan. De kerk is onderdeel van een veranderende wereld. De historische term ’gereformeerd’ wordt vaak nog opgevat als streng in de leer, met een ouderwetse en starre visie op religie en geloof. Die situatie bestaat al lang niet meer.

Wij zijn christenen gericht op de toekomst met een open blik. Wij zijn een Rotterdamse kerk met geloofsvariëteiten. Een open kerkgemeenschap waar een ieder zich in alle opzichten thuis kan voelen, zonder onderscheid van ras, afkomst, seksuele geaardheid of sociale positie.

De gereformeerde traditie van actieve, zelfstandige leden, die in gesprek met elkaar hun eigen mening vormen, is sterk aanwezig. Humor, lef en passie zijn eigenschappen die wij in elkaar waarderen. Wij geloven in mensen die samen de gemeenschap maken, waar zij de boodschap van Christus, zoals onder meer is verwoord in de Bergrede, als leidraad nemen.

De boodschap van liefde, tolerantie en saamhorigheid.