Jan Prij krijgt de Lohman prijs

Jan Prij, econoom, filosoof en lekenpreker in onze kerk, is onderscheiden met de Jhr. mr. A.F. de Savornin Lohmanprijs voor zijn boek God en Geld dat in 2018 werd gepubliceerd. Deze prijs wordt toegekend door het College van Decanen van de Vrije Universiteit Amsterdam (VU) voor een publicatie over een christelijke visie op staatsrechtelijke en politieke onderwerpen in Nederland. De Lohmanprijs werd in 1987 ingesteld door de gelijknamige stichting en de VU en wordt dit jaar voor de achtste keer uitgereikt. Aan de prijs is een bedrag van € 7.000 verbonden.

Een adviescommissie, onder leiding van VU-hoogleraar George Harinck, heeft na bestudering van meerdere publicaties haar voorkeur uitgesproken voor God en Geld van Prij:

‘’De auteur laat op een creatieve en originele wijze een christelijk perspectief zien op het gebied van religie, economie en politiek. Het geeft een hoopvolle visie op de samenleving, op de economie en onze verhouding daartoe, en op de opdracht van de politiek. De reikwijdte van de publicatie is verrassend en de auteur weet deze voor het publieke domein belangrijke thema’s op een zeer natuurlijke en consistente manier met elkaar te verbinden. Aansprekend is de actuele wijze waarop het christelijk denken wordt vormgegeven met filosofische inzichten, inspirerende figuren uit de geschiedenis van diverse achtergronden en inzichten uit andere religies en tradities. De publicatie is toegankelijk geschreven, met kennis van zaken, en goed leesbaar voor een breed publiek. Het is boeiend hoe de auteur buiten de academie om een eigen intellectuele positie heeft ontwikkeld.’

Jan Prij als voorganger in de Bergsingelkerk

Drs. Jan Prij (1968) is econoom, filosoof en lekenpreker van de Bergsingelkerk, met ruime ervaring als onderzoeker, publicist en redacteur. Hij trad onlangs toe tot het bestuur van de Stichting Bergsingel Sociëteit, een gezamenlijk initiatief van kerk en buurt (waarover later meer!).

Jan publiceert over thema’s met maatschappelijke en politieke relevantie op het snijvlak van filosofie, economie en religie. Hij was o.a. in 2020 medeauteur van een publicatie van de Bergsingelkerk over Dietrich Bonhoeffer.