Het licht gloort…..

Het muzikale licht gloort aan het einde van de coronatunnel! Op zondag 21 maart  gaf het Rotterdam Chamber Music Society (RCMS) weer een concert in de Bergsingelkerk dat live is te zien op YouTube.

Dit bijzondere orkest, dat onze kerk als thuisbasis heeft, ontwikkelde een traject waarbij jonge musici worden aangemoedigd om zelf een kamermuziekprogramma samen te stellen. Daarmee doen zij podiumervaring op en kunnen zij hun kijk op hun vak verbreden.

De huidige maatregelen rondom Covid-19 creëerden een geheel nieuwe situatie ten aanzien van het begrip kamermuziek. Voorlopig mag er niet op locatie worden gemusiceerd. Het ensemble blijft beperkt in omvang en het publiek op afstand.  Op 13 maart stond een concert in de Bergsingelkerk op het programma dat moest worden afgeblazen. Gelukkig is er nu op 21 maart a.s. de mogelijkheid om het concert te streamen.

Septet van Beethoven

Met de Septet van Beethoven op het programma, wordt de viering van Beethovens 250e geboortejaar nog even verlengd. Het Septet was in zijn tijd een baanbrekend stuk dat heden ten dage zelden wordt uitgevoerd. Beethoven zet hierin blazers en strijkers op gelijke voet. Deze ongebruikelijke bezetting en de opstelling van drie blazers en drie strijkers tegenover elkaar stelt het muzikale spel centraal. De twee instrumentengroepen beantwoorden en spreken elkaar tegen en mengen en imiteren soms elkaars klanken. Het is een feestelijk samenspel dat luisteraars de oren doet spitsen en musici tot de kern van kamermuziek brengt: naar elkaar luisteren en elkaar de speelruimte geven om samen een hoger niveau te bereiken. Dit zijn bij uitstek de aspecten die passen in de RCMS-traditie.

Ieder die het concert nog eens wil horen, rustig in zijn/haar huiskamer gezeten achter een glaasje wijn, kan dat via de RMCS’s website voor elkaar krijgen. Via deze link kunt u het YouTube-kanaal aanklikken voor de streaming van het concert.

Warm aanbevolen!

De RCMS-concerten worden mogelijk gemaakt door subsidies en financiële steun van donateurs. Belangrijk is ook de steun van vrijwilligers, buurtbewoners en vakmensen die onze stichting een warm hart toedragen.

Hiermee is het budget nog niet rond. Om de kosten te dekken wordt uw vrijwillige bijdrage niet alleen zeer op prijs gesteld, maar deze is ook nodig om onze activiteiten voort te kunnen zetten.

U kunt uw bijdrage overmaken op bankrekening NL06 RABO 0303919086 t.n.v. Stichting Rotterdam Chamber Music Society te Rotterdam. Iedereen is welkom om naar eigen inzicht en middelen een gift te doen.