Het geweten van de Kerk

Er zijn weinig politieke onderwerpen die kerken meer verdeeld houden dan het Israëlisch-Palestijnse conflict. Steun voor Israël is min of meer in de Protestantse genen ingebakken, al was het maar uit schuldgevoel voor gruwelijk lot van de Joodse gemeenschap in Europa tijdens de Tweede Wereldoorlog. Niets is zo moeilijk op te lossen als dit conflict waar alle partijen een deel van het gelijk aan hun kant hebben. Dat neemt niet weg dat het leven van de gewone Palestijnen, mensen die goedwillend zijn, die een gezin hebben, die ook een toekomst willen, ondragelijk is. Vredesinitiatieven die uitgaan van verbinding tussen mensen en volkeren verdienen dan ook kerkelijke steun.

Een van die initiatieven is de Tent of Nations, een educatieve boerderij met het vredesproject van de Palestijns-christelijke familie Nassar in Bethlehem. Ondanks de moeilijke omstandigheden en de voortdurende dreiging van landonteigening, zet de familie Nassar zich op een geweldloze en zeer creatieve manier in onder het motto “Wij weigeren vijanden te zijn”.

In de Paasboodschap van vorig jaar schreef Nassar:
Op dit moment (in coronatijd) hebben we het erg moeilijk en worden we geconfronteerd met een hopeloze situatie. Maar we moeten ons altijd realiseren dat wij een volk van hoop zijn, wij zijn het volk van de opstanding, wij moeten ons opheffen en onze beproevingen accepteren en verwerken. Onze kracht vernieuwen en weer ‘het zout der aarde worden’, en ‘het licht der wereld’.

Dit jaar is de situatie in Palestina er niet beter op geworden, vandaar dan ook dit bericht.

Ieder jaar organiseert in februari de landelijke Vrienden Tent of Nations een vriendenmiddag. Dit jaar gaat het uiteraard vanwege de corona crisis wat anders dan voorheen.

Op 21 plekken in Nederland staan vrijwilligers in de startblokken om een kleinschalige Vriendenmiddag te organiseren. Deze bijeenkomsten waren gepland op zaterdagmiddag 13 februari, maar die worden verzet naar zaterdagmiddag 25 september (Vredesweek).

Op zaterdagmiddag 13 februari is er een alternatief: iedereen is van harte welkom bij twee online bijeenkomsten.
14.00 – 15.00  Ontmoeting met Daoud Nassar van Tent of Nations Bethlehem;
15.30 – 17.00 Keuze uit drie documentaires, incl. introductie en nabespreking in kleine groepen;
1. The Stones Cry Out – over Palestijnse christenen
2. Five Broken Cameras – over geweldloos verzet bij onteigening Palestijns land
3. In de ban van Israël – over de Israëllobby in Nederland.

Iedereen die belangstelling heeft kan zich aanmelden uiterlijk op woensdag 10 februari 2021 via tentofnationsnl@gmail.com

Vermeld in het mailbericht of het alleen betreft de ontmoeting met Daoud Nassar of ook voor één van de documentaires. Vermeld de titel van de documentaire die u wilt zien. Belangstellenden ontvangen een bevestigingsmail met een link en verdere informatie op vrijdag 12 februari 2021.

Organiserend comité: Chris Kors, Sophie Koster, Meta Floor