Goud op Zondag in Bergsingelkerk

Goud op Zondag is een diaconale geloofsgemeenschap in het Oude Noorden van Rotterdam. Deze gemeenschap is zelfstandig, maar sterk verbonden met het werk van Goud van Noord en hoort als pioniersplek bij de Protestantse Kerk in Nederland.
Als interculturele geloofsgemeenschap creëert het een plek waar iedereen welkom is. Verschillen en veelkleurigheid worden gekoesterd en gevierd!  Het is de bedoeling dat Goud op Zondag een plek is waar je even op adem komt. Een plek die midden in de hectiek van ons prachtige Rotterdam er een is van rust en vrede. Een ruimte waar geloof, hoop en liefde kan worden gevonden.

Buurtpastor Bram Robbertsen drukt het als volgt uit:

‘In onze gemeenschap staan de onderlinge relaties centraal. We staan dicht bij mensen en zoeken voortdurend naar verbindingen in de wijk. Ook werken we graag samen met andere kerken en zetten ons in voor een vredig samenleven in het Oude Noorden. Juist in onze multireligieuze en multi-etnische stadswijk zijn we – vanuit onze christelijke identiteit – met een open houding, verbindend, transparant en met respect voor andere religies aanwezig. We bouwen aan duurzame relaties en willen een open en uitnodigende gemeenschap zijn.

Pioniersplek

Als pioniersplek hechten we eraan deel uit te maken van een eeuwenoude en wereldwijde kerkelijke beweging. Daar bewegen we in mee. In onze vieringen komen elementen uit de verschillende tradities van de wereldkerk samen. We kiezen voor een doordachte liturgie waarin schoonheid, eenvoud, inclusiviteit, laagdrempeligheid en spontaniteit centraal staan.
Het is belangrijk dat iedereen kan meedoen met de hele viering, omdat we niemand willen buitensluiten van de gemeenschap. Gastvrijheid hebben we hoog in het vaandel staan, omdat we geloven dat Jezus zelf onze gastheer is.
Voor de kinderen van de basisschool is er hun eigen bijeenkomst tijdens het tweede deel van de kerkdienst. Zij komen aan het einde van de viering weer terug in de kerk.’

Kerkdiensten voor iedereen!

Iedere eerste zondag van de maand is er in de Bergsingelkerk om 13.00 uur een kerkdienst.

Wie je ook bent en wat je ook denkt: je bent van harte welkom! We zien uit naar je komst!

Voor meer informatie kun je contact opnemen met buurtpastor Bram Robbertsen.