Geef Rotterdammers een warme kerst!

Door de hoge energieprijzen komen veel van onze stadsgenoten in de kou te staan. In de aanloop naar kerst willen we dat niet laten gebeuren. Want kerst is een feest van warmte en licht voor iedereen.

Daarom vragen de Bergsingelkerk BMVier samen met andere Rotterdamse kerken aandacht voor de actie geef Rotterdammers een warme Kerst. Met de actie zamelen we geld in voor het Fonds Bijzondere Noden Rotterdam. Het Fonds Bijzondere Noden kan snel handelen bij financiële noodsituaties. Zo kan bijvoorbeeld voorkomen worden dat mensen met kerst in de kou zitten.

Ook in het nieuws en via bekende Rotterdammers wordt aandacht gevraagd voor de actie. Op 23 december wordt de opbrengst van actie bekend gemaakt.

Helpt u mee? U kunt uw bijdrage overmaken op rekeningnummer NL21 TRIO 0338 8152 28, t.n.v. Stichting Samen 010 o.v.v. Geef Rotterdammers een warme Kerst of via de doneerknop van Samen010.