Gebruiksonderzoek achterzaal Bergsingelkerk

Buurt en kerk groeien naar elkaar toe. Vorig jaar werd het buurtoverleg vormgegeven in de Werkgroep Buurt en Kerk waarin vertegenwoordigers van beide instituten elkaar regelmatig ontmoetten. De Bergsingelkerk is langzamerhand heel wat meer dan een plaats waar vrijwel uitsluitend godsdienstige plechtigheden plaatsvinden. Vele stadgenoten treffen elkaar in deze heilige hallen tijdens concerten, lezingen, filmvoorstellingen en zelfs politieke bijeenkomsten. Iedereen is er altijd welkom!

De samenwerking is intussen in een nieuwe fase gekomen. Er zijn concrete plannen ontwikkeld voor de creatie van wat wel Singel Soos wordt genoemd. Het kerkbestuur heeft een startbedrag van €10.000,- ter beschikking gesteld om één van de grote zalen van de kerk in te richten als aanzet voor een ontmoetingscentrum voor de buurt.

De Werkgroep heeft intussen het verzoek gekregen om de renovatiewerkzaamheden te starten en de zaal in te richten. Er zijn veel ideeën hoe dat te doen. De inrichting is echter afhankelijk van het gebruik. Daarover moet helderheid bestaan.

Via een korte enquête vraagt de werkgroep stad- en buurtgenoten mee te denken over de aanpak van dit project.

Dit kan door de onderstaande link aan te klikken en de enquête in te vullen.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc8nBx8k9u4YquMX5Ep8HMYIt2Ih04OpucOJCBuwL3jPmgKJQ/viewform?usp=sf_link

Vast bedankt!