Een muzikaal avondmaal

De avondmaalsdienst van 15 september in de Bergsingelkerk werd dit keer geleid door de populaire ds Elbert Grosheide, die jarenlang predikant was in de Bergsingelkerk. Het thema was de zoektocht naar God en de medemens. Tijdens deze goed bezochte dienst werd brood en wijn gedeeld een combinatie van orgel- en harpmuziek ten gehore werd gebracht.

Muziek tijdens de dienst wordt in steeds een gewoonte in de Bergsingelkerk. De talentvolle harpiste Annemieke Breunesse speelde samen met onze eigen organist Edwin Vooijs melodieën van o.a. Ibert, Debyssy, Franck en Satie. Vooral het bekende Panis Angelicus van César Franck was indrukwekkend!

 

Op de foto rechts: Annemieke Breunisse in actie met Herman Vooijs (juist zichtbaar achter het orgel).