De onbewuste wortels van onze vooroordelen

Leggen we ons erbij neer en blijven we in onze veilig bubbel zitten? Of komen we uit onze comfortzone? Het eerste is verreweg het makkelijkst, maar ook een tikje saai. Het tweede is veel leuker en inspirerender.

Jezus is mijn grote inspirator op dat vlak. Als je het evangelie leest dan zie je hoe hij telkens verschillen tussen mensen overbrugt. Jezus zoekt de mensen op waar iedereen met een grote boog omheen loopt. Hij heeft geduld. Hij heeft onvoorwaardelijk lief. Jezus is één en al oor voor mensen die hun verhaal kwijt willen. Zijn liefde is grensoverstijgend. Soft? We weten hoe het is geëindigd met Jezus…

Lees de hele blog van buurtpastor Bram Robbertsen (Goud van Noord & Goud op Zondag) in de nieuwe Mare, het tweemaandelijkse blad van de Bergsingelkerk BMVier.

Goud van Noord was recent te zien bij Kruispunt (KRO-NCRV). Kijk de aflevering terug bij NPO Start.
Goud op Zondag heeft twee keer per maand een viering in de Bergsingelkerk. Een paar keer per jaar vieren we samen diensten, zoals met Aswoensdag en Pinksteren.