Kerk en Buurt….

In de kerkenraad is afgesproken dat wij gaan onderzoeken welke betekenis de Bergsingelkerk (gebouw en geloofsgemeenschap) zou kunnen hebben voor de buurtbewoners, die in de wijken rond de kerk wonen. En om er achter te komen wat de buurtbewoners kunnen betekenen voor de Bergsingelkerk. De kerk heeft ten behoeve van dit doel fondsen beschikbaar gesteld.

Er worden in de komende maanden namens de kerkendaad huiskamerbijeenkomsten georganiseerd waar buurtorganisaties en wijkbewoners hun ideeën en wensen ter tafel  kunnen brengen. De kerk wordt vertegenwoordigd door ds Herman IJzerman en Christiaan van Krimpen. Er zijn inmiddels twee goed bezochte bijeenkomsten gehouden, de derde zal plaatsvinden op  dinsdag 1 oktober a.s. om 20.00 uur in de Rodenrijsestraat 93c in Rotterdam-Noord.

Het rapport van de commissie wordt midden oktober verwacht.

 

Belangstellenden graag een mail aan Christiaan van Krimpen (cvankrimpenpl@yahoo.com)