Kerk en Buurt….

1 juli 2019

In de kerkenraad is afgesproken dat wij gaan onderzoeken welke betekenis de Bergsingelkerk (gebouw en geloofsgemeenschap) zou kunnen hebben voor de buurtbewoners, die in de wijken rond de kerk wonen. En om er achter te komen wat de buurtbewoners kunnen betekenen voor de Bergsingelkerk. De kerk heeft ten behoeve van dit doel fondsen beschikbaar gesteld.

Er worden in de komende maanden namens de kerkendaad huiskamerbijeenkomsten georganiseerd waar buurtorganisaties en wijkbewoners hun ideeën en wensen ter tafel  kunnen brengen. De kerk wordt vertegenwoordigd door Christiaan van Krimpen en Herman IJzerman.

Belangstellenden graag een mail aan Christiaan van Krimpen (cvankrimpenpl@yahoo.com)