Kerk en Buurt….

In de kerkenraad is afgesproken dat wij gaan onderzoeken welke betekenis de Bergsingelkerk (gebouw en geloofsgemeenschap) zou kunnen hebben voor de buurtbewoners, die in de wijken rond de kerk wonen. En om er achter te komen wat de buurtbewoners kunnen betekenen voor de Bergsingelkerk. De kerk heeft ten behoeve van dit doel fondsen beschikbaar gesteld.

Er worden in de komende maanden namens de kerkendaad huiskamerbijeenkomsten georganiseerd waar buurtorganisaties en wijkbewoners hun ideeën en wensen ter tafel  kunnen brengen. De kerk wordt vertegenwoordigd door Christiaan van Krimpen en Herman IJzerman.

Belangstellenden graag een mail aan Christiaan van Krimpen (cvankrimpenpl@yahoo.com)

Bewoners adviesgroep Rotterdam Noord

De Bergsingelkerk speelt een belangrijke rol in het democratisch inspraakproces op lokaal niveau. Op 11 juni 2019 vond in de kerk een druk bezochte bewonersavond plaats met als thema: toelichting een door een bewonersadviesgroep uitgewerkt advies voor de hofbogen, het oude treinviaduct dat op dit moment wordt herontwikkeld. De bewoners adviesgroep (bag) heeft veel tijd besteed aan het inventariseren van mogelijkheden, en het uitwerken van mogelijke oplossingen. De adviesgroep heeft een presentatie gegeven  van de plannen in aanwezigheid van de drie betrokken wijkraden en vele bewoners van het gebied. Het advies wordt aan de gemeente aangeboden. Het advies is te vinden via http://www.noorderzon010.nl/bewonersinitiatieven-rotterdam-noord/advies-werkgroep-hofbogendak/

Foto Willem Velthuizen

Bergsingelkerk in de oorlog

Bergsingelkerk in de Oorlog.

Een bijzonder concert!

Het concert van 4 mei 2019 van organist Edwin Vooijs in de Bergsingelkerk viel samen met de nationale dodenherdenking. Dit concert werd daarom gecombineerd met de lezing van Chris van Krimpen over de Bergsingelkerk in de Tweede Wereldoorlog.

In mei 1940 verloor de Gereformeerde Kerk bij het bombardement twee van haar zes kerkgebouwen. De Bergsingelkerk ontsnapte nog net aan de verwoesting. In de omgeving vielen verschillende bommen: in de Bergselaan, de Lisstraat, de Schiebroekse straat en de Willebrordusstraat. Tijdens de gevechten in mei 1940 deed de Bergsingelkerk dienst als slaapplaats voor Nederlandse militairen. Gedurende de bezetting werd de kerk ook een wijkplaats voor onderduikers.

Inspirerend is de rol van de Gereformeerde Kerk in de hongerwinter. Toen, eind 1944, de nood het hoogst was kwam vanuit de Bergsingelkerk de Noodcommissie “Hulp voor Allen” in actie. Vanuit de kerk en het nabije Protestantse ziekenhuis Eudokia werden zo’n 8000 hongerende mensen van voedsel voorzien. Met veel moeite een creativiteit werden per binnenschip en vrachtwagen voedseltransporten georganiseerd die uitzwermden over de Noordelijke provincies waar nog voedsel beschikbaar was.

Op 10 mei 1945 organiseerde het Oranje-Comité Bergsingel een bevrijdingsconcert in de kerk. De toenmalige organist Wim Kooij bespeelde het orgel.

Een gedeelte van zijn repertoire wordt nu opnieuw ten gehore gebracht door de vaste organist van de Bergsingelkerk Edwin Vooijs.

Het was een druk bezochte en bijzondere middag.

Presentatie Bergsingelkerk Dodenherdenking 4 mei 2019

De Bergsingelkerk in Oorlogstijd Final

Geraniummarkt

De geraniummarkt van 11 mei j.l. was weer een doorslaand succes! Veel wijkbewoners maakten gebruik van het ruime aanbod, en kochten een bloemetje. Dit vaak onder het genot van een kopje koffie en een praatje met de vrijwilligers van de kerk. Volgend jaar weer!!

Van je stuk zijn

Bergsingelcollege over Van je stuk zijn, 27 maart 20.00 uur
Met Schrijver, filosofe Désanne van Brederode
Muziek tijdens de avond door Howlin ‘Folkmusic

Wat doe je als er iets gebeurt waardoor je totaal van je stuk bent?
Een verbroken relatie, problemen met je studie of werk, de dood van een dierbare.
Désanne spreekt over ontregelende ervaringen die je leven op zijn kop zetten.
Kunnen we leven met zo’n open wond of moeten we vooral weer snel door? Kunnen we het uithouden met onszelf en anderen die ‘van hun stuk zijn?’

Van Brederode debuteerde met Ave Verum Corous (1994). Recent werk is o.a.: Vallende Vorst (2016) en de poëziebundel Verzonnen Grond (2018) Werkt nu aan: De Wonderlamp (2019)

Over het BerginsgelCollege Het BergsingelCollege is een initiatief van de Bergsingelkerk, in samenwerking met het studentenpastoraat 010. Het recept is eenvoudig: een pakkend college over een maatschappelijk onderwerp, geleid door een boeiende spreker. Inhoudelijk met een creatief randje. Na afloop is er een borrel. De toegang is є 5,-

Bergsingelkerk, Bergsingel 150