nieuwscategorie: Stad en Wijk

Kerk en Buurt….

In de kerkenraad is afgesproken dat wij gaan onderzoeken welke betekenis de Bergsingelkerk (gebouw en geloofsgemeenschap) zou kunnen hebben voor de buurtbewoners, die in de wijken rond de kerk wonen. … lees meer →


Bewoners adviesgroep Rotterdam Noord

De Bergsingelkerk speelt een belangrijke rol in het democratisch inspraakproces op lokaal niveau. Op 11 juni 2019 vond in de kerk een druk bezochte bewonersavond plaats met als thema: toelichting … lees meer →


Bergsingelkerk in de oorlog

Bergsingelkerk in de Oorlog. Een bijzonder concert! Het concert van 4 mei 2019 van organist Edwin Vooijs in de Bergsingelkerk viel samen met de nationale dodenherdenking. Dit concert werd daarom … lees meer →


Geraniummarkt

De geraniummarkt van 11 mei j.l. was weer een doorslaand succes! Veel wijkbewoners maakten gebruik van het ruime aanbod, en kochten een bloemetje. Dit vaak onder het genot van een … lees meer →


Van je stuk zijn

Bergsingelcollege over Van je stuk zijn, 27 maart 20.00 uur Met Schrijver, filosofe Désanne van Brederode Muziek tijdens de avond door Howlin ‘Folkmusic Wat doe je als er iets gebeurt … lees meer →