De Heilige Bergsingelkathedraal

Is de Bergsingelkerk heilig of is het zo maar een verzameling stenen? En wat zijn de functies van het kerkgebouw, behalve de traditionele dienst op zondagmorgen?

Verandering zit in de lucht. Kerken zijn druk doende cultureel-maatschappelijke functies te ontwikkelen, die de laatste decennia wat zijn ondergesneeuwd. Dit vanuit een nieuwe visie op kerkzijn en zingeving,

De Protestantse kerken in Nederland hebben te maken met ledenverlies maar toch hebben zij nog altijd samen meer leden dan de KNVB voetbalkerk. Geen reden om al te veel te somberen. Veel kerken in Rotterdam zijn actief in stad en wijk, inclusief de Bergsingelkerk. Er begint een nieuw elan te ontstaan.

Ouderling Chris van Krimpen bijt het spits af met de eerste maandelijkse blog van deze vernieuwde website. De volgende maand is de eer aan Jan Prij, filosoof en econoom, schrijver van het onlangs verschenen boek ‘God en Geld’.

Volg onze blogs, ze zijn te vinden op kerk/blog aan de rechterzijde van het scherm.

Heeft de tijd ons iets geleerd?

en heeft het geloof daarin een rol gespeeld voor jou?

Wij nodigen u uit voor de viering op vrijdag 19 juli 2019 in het Wijkpastoraat West, Burgemeester Meineszstraat 4, Rotterdam-Delfshaven.

Koffie en thee staan klaar om 16.30 uur.

Maria Miranda
Herman IJzerman

Groot Mannenkoor Excelsior in kerkdienst van 2 juni

Tijdens de kerkdienst van 2 juni 2019 trad het bekende Christelijk Mannenkoor Excelsior op in de Bergsingelkerk onder leiding van Ilona de Kievit-van Grondelle. Dit befaamde koor kent een lange geschiedenis. Die gaat terug naar 1926 toen het koor met 33 mannen van start ging. Nu, zo’n 90 jaar later telt het koor 55  leden, niet alleen uit Hendrik-Ido-Ambacht maar ook uit bijna alle omliggende gemeenten.  Ilona de Kievit, goed bekend in de Bergsingelkerk, dirigeerde al deze zanglustige mannen. Het wordt weer een bijzondere gebeurtenis!

Over torens, reuzen en kleine mensen

Bergsingel interim-predikant Aad van Endhoven leidde twee bijzondere kerkdiensten op 26 mei en 2 juni. In beide diensten speelde de tienergroep een belangrijke rol. Het ging over drie verhalen: Babel, David en Goliath, en het Pinksterverhaal. De liturgie was hetzelfde als in een gewone dienst. De kinderen deden in alles mee. Vanaf het begin tot de zegen op het eind! Ook in de preek waarin ook nog de gemeente een kleine rol kreeg.

Organist Edwin Vooijs en de cantorij begeleidden deze bijzondere dienst.

 

Stilte- en meditatiemoment

Komende avonden: 9 april en 14 mei.

Even een moment stil worden, midden in de drukte van de week. De stilte ervaren en mediteren, ofwel: de aandacht naar binnen richten om te verstillen. Aan de hand van de lectio divina – een eeuwenoude manier om te bezinnen en aandachtig lezen, een soort slow reading – laten we bijbelwoorden tot ons spreken. Hierin staan rust, ervaring en stilte centraal. Een geestelijk energy shotje!

In 2019 is er maandelijks een avond in de Bergsingelkerk om te mediteren en stil te worden. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de lectio divina. De stilte begint om 20.00 en duurt ongeveer 45 minuten. Aanmelden is niet nodig, wel is het handig om ongeveer 10 minuten van te voren aanwezig te zijn voor de overgang naar stilte. Na afloop is er gelegenheid voor ontmoeting tijdens het drinken van een kop thee. Entree is gratis, een gift voor onkosten is welkom. Voor vragen kun je contact opnemen via gkrjong@gmail.com.