Bonhoeffer over verantwoordelijkheid

Op woensdag 25 januari en woensdag 8 februari verkennen we de betekenis en verantwoordelijkheid in het werk van Dietrich Bonhoeffer. De avonden beginnen om 20:00 uur in de Bergsingelkerk, de toegang is gratis. Door Hezemans verzorgt een inleiding en daarna volgt een groepsgesprek. Van harte welkom!

De erfenis van de Duitse theoloog en verzetsman Dietrich Bonhoeffer
(1906-1945) is een blijvende bron van inspiratie en reflectie voor de
hedendaagse mens voor wie de vanzelfsprekendheid van God is
weggevallen. Tijdens de beide avonden zal verantwoordelijkheid de
rode draad vormen.

Voor Dietrich Bonhoeffer is verantwoordelijkheid ingeweven in de relatie van ons mensen met God, niet weg te denken
uit ons mens zijn, wezenlijk dus, maar allesbehalve vanzelfsprekend.
Bonhoeffer heeft veel geschreven over de verantwoordelijkheid die
de christen op zich neemt, die Jezus wil navolgen. Ook in een van zijn
gedichten, ‘christen en heiden’ wijst hij er op dat de christen naast
God staat in al zijn lijden.

Zeker zal ook aan de orde komen hoe
Bonhoeffer heeft nagedacht over verantwoordelijkheid voor ons in
een tijd waarin wij leven alsof God niet bestaat. Hij heeft zich in zijn
brieven, waarin hij zijn nieuwe theologische ideeën schreef vanaf april
tot augustus 1944, onder andere afgevraagd of wij christen kunnen
zijn, totaal a- religieus en behorend tot de wereld?

In twee avonden verkennen wij de betekenis van
verantwoordelijkheid in zijn werk. We nemen daarin ook mee wat
Bonhoeffer in zijn laatste, onaf gebleven boek “Ethik” over
verantwoordelijkheid heeft geschreven.

Deze avonden zijn een
vervolg op een eerdere serie activiteiten rond het werk van Dietrich
Bonhoeffer, maar voorkennis is niet vereist.

Contactpersoon: Jan Prij