Bonhoeffer in de Bergsingelkerk

De Duitse theoloog Dietrich Bonhoeffer werd in april 1943 gearresteerd door de Gestapo vanwege zijn verzetsactiviteiten tegen het Hitler regime. Pas tijdens zijn gevangenschap ontdekte men dat hij betrokken was bij het complot van de Duitse militaire inlichtingendienst (Admiraal Canaris en Majoor Oster) om Hitler te liquideren. Twee jaar later, vlak voor het einde van de Tweede Wereldoorlog, werd hij opgehangen in het concentratiekamp Flossenburg. Zijn brieven vanuit de gevangenis in Berlijn – Tegel aan zijn vriend Bethge werden na zijn dood uitgegeven onder de titel: Verzet en Overgave. Het werd een van de meest gelezen theologische boeken van de Twintigste Eeuw. Hij komt tot unieke conclusies over de toekomst van de religie en de kerk en voorspelde de secularisatie die in de jaren zestig en zeventig van de vorige eeuw zijn beslag kreeg. Hij voorzag kleine gemeenschappen die het geloof beleefden als disciplina arcani, d.w.z. dat geloofsgeheimen niet zomaar voor iedereen toegankelijk zijn. In die zin voorspelde hij een postchristelijke religiositeit waarvan wij op dit moment de eerste verschijnselen kunnen waarnemen.

De socioloog Door Hezemans zal in het najaar een lezingencyclus verzorgen over Bonhoeffer, die wellicht niet de grootste theoloog van de twintigste eeuw was, maar misschien wel van de eenentwintigste eeuw. De data van de lezingen zullen binnenkort op deze site bekend worden gemaakt. Belangstellenden voor deze cyclus kunnen zich opgeven bij het Kerkelijk Bureau (kerkelijkbureaugkr@kpnmail.nl).