Bewoners adviesgroep Rotterdam Noord

De Bergsingelkerk speelt een belangrijke rol in het democratisch inspraakproces op lokaal niveau. Op 11 juni 2019 vond in de kerk een druk bezochte bewonersavond plaats met als thema: toelichting een door een bewonersadviesgroep uitgewerkt advies over de hofbogen, het oude treinviaduct dat op dit moment wordt herontwikkeld. De bewoners adviesgroep (bag) heeft veel tijd besteed aan het inventariseren van mogelijkheden, en het uitwerken van mogelijke oplossingen. De adviesgroep heeft een presentatie gegeven  van de plannen in aanwezigheid van de drie betrokken wijkraden en vele bewoners van het gebied. Het advies wordt aan de gemeente aangeboden. Het advies is te vinden via http://www.noorderzon010.nl/bewonersinitiatieven-rotterdam-noord/advies-werkgroep-hofbogendak/

Foto Willem Velthuizen