Barmhartig zijn zij…..

Barmhartig zijn zij die zich ontfermen over hun medemensen en die in woord en daad hulp en ondersteuning bieden aan degenen die daaraan behoefte hebben. De zeven werken van barmhartigheid worden tot op heden als belangrijke taken gezien voor de diaconie van de kerk. Ondanks de secularisatie en sociale wetgeving zijn er echter nog altijd mensen die aan de rand van de samenleving een moeizaam bestaan leiden, zowel in ons land als buiten de grenzen. De diaconie probeert hen te helpen onder het motto: “helpen waar geen (andere) helper meer is

Armenzorg in vroegere tijden

Het diaconaat, het helpen van mensen (en niet alleen leden van de kerk!), heeft zich door de eeuwen heen ontwikkeld. In de diaconale praktijk staat een kernwaarde van kerk- en christen-zijn op het spel. Diaconaat behoort tot het DNA van de kerk! Overal in het land herinneren de talrijke diaconale gasthuizen, armenbakkerijen, hofjes en weeshuizen aan de hulp vanuit de kerken. Hulp aan armen en wezen werd in vroeger eeuwen voornamelijk overgelaten aan het initiatief van kerkgenootschappen. Veel van deze taken werden na de Tweede Wereldoorlog overgenomen door de staat. Maar kerken blijven diaconale activiteiten tot op heden als een belangrijke taak zien.

Zo ook onze kerk.

In de beleidsnota voor 2021 gaat de diaconie van onze kerk zich richten op drie kerntaken, namelijk steun voor het Wijkpastoraat Rotterdam West dat nauw samenwerkt met onze kerkgemeente in Delfshaven, de gloednieuwe Stichting Bergsingel Sociëteit die de verbinding tussen kerk en buurt in Rotterdam Noord verder gaat ontwikkelen en, last but not least, de Stichting La Naranja Sonrisa in Equador.

Het laatste project verdient hier bijzondere aandacht.

De Stichting La Sonrisa Naranja is de Nederlandse stichting die in september 2007 is opgericht en hulp verleent aan een medisch centrum in El Barrio Horizontes del Fortin, een ontwikkelingswijk in Guayaquil, Ecuador. Daar werken de Nederlandse arts Els van der Linden en haar man, de arts Gonzalo Bonilla, onder moeilijke omstandigheden. In deze arme wijk wonen veel mensen zonder vast werk. De inkomens zijn onregelmatig en het meest geld gaat naar onderwijs voor de kinderen. Voor onvoorziene kosten door bijvoorbeeld ziekte is vaak geen geld. Bij een aanzienlijk aantal kinderen in de wijk is sprake van ondervoeding en daarmee gepaard gaande bloedarmoede, voornamelijk veroorzaakt door het nuttigen van maaltijden met te weinig voedingswaarde.

Met steun van de Nederlandse stichting is La Sonrisa Naranja door de jaren heen uitgegroeid tot een medisch centrum met twee spreekkamers, een tandartskamer, een apotheek en medisch laboratorium. Maar ook in Ecuador heeft Covid-19 huisgehouden en het medisch centrum staat daardoor onder druk. In de recente nieuwsbrief van de stichting schetst Els van der Linden het volgende beeld:

Dokter Els van der Linden: zorg voor de minderbedeelden

De medische hulp gaat nog wel gewoon verder: er zijn meer patiënten dan voor de coronavirusuitbraak. Dat komt denk ik, doordat meer mensen ons kennen en omdat veel medische praktijken zijn gesloten door de coronacrisis. Het is toch een extra kostenpost om goed beschermd te werken en veel artsen hebben dat er niet voor over. Bij de stichting zijn we op dit moment erg gefocust op preventieve zorg: er is een aanbieding geweest om uitstrijkjes te doen. Elke maand komt het ministerie van gezondheidszorg een dag vaccineren in onze praktijk. Door een donatie van de voedselbank kunnen we aan patiënten met diabetes gratis medicijnen verstrekken. Ook zijn er op Wereld-aidsdag gratis sneltesten voor HIV en COVID-19 georganiseerd. Verder is het onderwijs in Ecuador nog steeds online. Dit geeft voor veel moeders en kinderen grote problemen. Ter ondersteuning van deze kinderen is een psycho-pedagoog in de arm genomen. Zij helpt bij gedrags- of leerproblemen van kinderen en kan ouders adviezen geven hoe ze het best met hun kinderen kunnen omgaan. Dit project zit nog in de opstartfase, maar er is zeker vraag naar onder de patiënten.

Hulp aan zieken is één van de belangrijke Werken van Barmhartigheid die vooral in de veertigdagentijd extra aandacht krijgen. Een persoonlijke gift voor La Sonrisa Naranja past dan ook wonderwel in deze lijdenstijd voor Pasen.