Bergsingelkerk weer open!

De zondagsdienst van de Bergsingelkerk op 5 juli was bijna weer als vanouds. Architect Tjeerd Kuipers zal in 1914 niet gedacht hebben dat de zes ingangen die hij liet aanbrengen nog eens zeer nuttig konden zijn bij een wereldwijde besmetting. De voorgeschreven 1.5 meter regel kon dan ook met gemak worden gehandhaafd zodat het verplichte aanmelden niet meer nodig was. Er waren nog iets minder bezoekers dan gebruikelijk, maar een ieder had het gevoel: terug van weg geweest.

Na al die maanden was het even wennen. Via de kerkomroep was het steeds mogelijk de diensten te volgen. Die zijn steeds doorgegaan gedurende de Corona-lockdown. Maar dat is uiteindelijk toch maar surrogaat. Een kerkdienst is niet alleen het bemoedigende woord van een dominee, maar ook de ontmoeting, het persoonlijke gesprek, de uitwisseling van ervaringen en de discussies die zo’n dienst bijzonder maken.

Er mag weer gewoon gezongen worden!

De afgelopen maanden zijn velen geconfronteerd met de kwetsbaarheid van het bestaan. Sommigen van ons hebben kennissen of zelfs familieleden verloren. Er was opeens meer tijd om na te denken over zingeving. Waar zijn we nu eigenlijk mee bezig? Wat betekent het geloof eigenlijk? Misschien een zoektocht die geen definitieve resultaten oplevert maar bij tijd en wijle wel eens heel nuttig kan zijn.

Het zal nog wel even duren voordat alles weer ‘normaal’ is (als het ooit weer normaal wordt…). Maar vanaf 19 juli mag er weer tijdens de eredienst door iedereen gewoon weer worden gezongen. Nog veel dank aan de cantorij die gedurende de afgelopen maanden samen met de organist het muzikale gedeelte van de (radio)dienst voor haar rekening heeft genomen. Er zijn strenge normen gesteld waaraan de Bergsingelkerk volledig voldoet.