Bergsingelcolleges over (on)duurzame levensstijl

Hoe kunnen wij onze niet duurzame levensstijl keren? Over deze vraag gaan twee Bergsingelcolleges gegeven door respectievelijk de econoom Paul Schenderling en de filosoof Henk Oosterling.


De aftrap in de serie wordt op 12 oktober verzorgd door econoom Paul Schenderling naar aanleiding van zijn boek ‘Hoe handel ik eerlijk?. Volgens hem hebben wij nog circa 10 jaar om onze onduurzame levensstijl om te vormen tot een niet-parasitaire manier van leven die niet ten koste van anderen en de planeet gaan. Samen met zijn collega Matthias Olthaar berekende hij dat de levensstijl van een gemiddeld huishouden steunt op het werk van 1,5 werkende die slaafse arbeid verricht uit wat veelzeggend genoeg de ‘derde wereld’ wordt genoemd.

Hoe kan het anders? Om dat te onderzoeken en daadwerkelijk na te kunnen leven gooide Paul Schenderling ook in zijn persoonlijk leven het roer om. Hij ging minder werken voor het adviesbureau Berenschot, stopte met zijn proefschrift en gebruikt de vrijgekomen tijd om zich in te zetten voor de stichting Genoeg om te leven.

Wat is zijn boodschap en wat heeft hij voor aanbevelingen en tips voor ons?

Het tweede college wordt verzorgd door  Henk Oosterling. Hij gaat spreken over ecowijsheid op 22 maart 2023 mede naar aanleiding van zijn boek Verzet in ecopanische tijden en het werk rond Rotterdam Vakmanstad.

Volgens Oosterling zijn we niet gedoemd om in onze destructieve leefstijlen te blijven hangen, maar kunnen deze via verschillende niveaus van verzet opschalen, en omzetten in andersoortige energie. Dat is ook precies waarom onze huidige leefstijl niet het laatste woord hoeft te hebben. Hij wil van doemdemken naar doendenken komen en wil graag jongeren trainen in ecowijsheid. Oosterling zet zich als initiatiefnemer van Rotterdam Vakmanstad persoonlijk in voor dergelijke vormen van verheffend onderwijs die inclusief zijn en passief makende achterstanden transformeren tot actieve vormen van ecosociale en fysieke vernieuwing.

 

Hoe ziet Rotterdams en werelds doendenken er volgens Oosterling uit?

Van harte welkom!